мар. 31 2015

След изказване на областния управител д-р Мадлена Бояджиева: Ловеч и Плевен включени в инвестиционната програма за развитие на Северозападна България и други слабо развити райони

Прочетено2039пъти

SONY DSCСлед изказване на областния управител на област Ловеч д-р Мадлена Бояджиева Регионалният съвет за развитие на Северозападен район взе решение в обхвата на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони, да бъдат включени и областите Ловеч и Плевен.

Това стана днес, 31 март, на проведеното в Монтана заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, съобщават от Областна администрация. Заседаенито бе ръководено от областния управител на домакините Ивайло Петров, който е и председател на РСР на СЗР и член на Съвета по регионална политика, създаден през януари 2015 г.
В заседанието взеха участие зам.-министърът на регионалното развитие Иван Аспарухов, зам.-министърът на туризма Надя Маринова, представители на министерства, областните управители на петте области на Северозападния район –  Видин, Монтана, Враца, Ловеч и зам.-областният управител на Плевен, кметове на общини, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
Пред членовете на Съвета беше представена информация за стартиране на Оперативните програми, както и мерките, които първоначално ще бъдат отворени за кандидатстване по тези програми.
Присъстващите на заседанието получиха информация за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и за етапа на изпълнение на територията на Северозападен район, както и информация относно финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините, реда и условията за подпомагане на общините.
На форума бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитета за наблюдение на Национална стратегическа референтна рамка и в Националния експертен съвет по изменение на климата към Министерство на околната среда и водите.
На заседанието беше представена и одобрената от Европейската комисия Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г., също и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения.
Пред членовете на РСР на СЗР беше представена информация за създадения Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Цялото изказване на областния управител на област Ловеч д-р Мадлена Бояджиева по време на редовното заседание на РСР на СЗР в Монтана

Уважаеми дами и господа,
На някой изказването ми може да му се стори странно – от една страна ще повторя известни факти, от друга – може би ще прозвуча остро. Не се учудвайте – в последните месеци прозвучаха изказвания, които ме провокираха. И това, че са провокирали мен не е най-страшното, но провокираха голяма част от хората, живеещи на територията на област Ловеч. Не заради себе си, заради тях – жителите на моя регион е важно да кажа това.
С приемането на нов Закон за регионалното развитие през 2008 г. областите Ловеч и Плевен преминават в обхвата на Северозападен район за развитие. Направените последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападния район 2007-2013 г. и анализи във връзка отчитане изпълнението на различните планови и стратегически документи, както и подготовката за този програмен период – 2014-2020 г., показват, че не е постигнат желаният напредък в преодоляването на вътрешно регионалните различия. Северозападен район по основните социално-икономически показатели остава на последно място спрямо останалите райони в страната и ЕС. Така е, нали?! Това налага предприемането на спешни целенасочени мерки.
От направената последваща оценка на Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране е видно, че област Ловеч по редица показатели е близка до областите Видин, Враца и Монтана, а по някои ги изпреварва.
Изнесените данни от проучване на  Института за пазарна икономика от 11 ноември 2014 г., проведено в сътрудничество с РЕГИОСТАТ, съдържа актуални социално-икономически профили на 28-те области в страната. Профилите представят състоянието и развитието на областите въз основа на 59 показателя. Според комплексната оценка област Ловеч е в категорията „Много лошо социално-икономическо състояние“, заедно с областите Разград, Силистра, Монтана и Търговище, а по средногодишен темп на нарастване на доходите за периода 2004 – 2013 г. при темп в столицата 12,79 %  и среден за страната от 8,5 %, за област Ловеч  стойността на този показател е едва 2,90 % на година и това е най-ниската стойност в страната. Повтарям – най-ниската стойност в цялата страна. Тези данни красноречиво говорят за темповете на развитие на областта през последните години и показват необходимост от предприемане на спешни мерки за целенасочена подкрепа.
Казвам всичко това не защото вие не го знаете или пък на мен ми е приятно и изпитвам удоволствие да повторя тези негативни резултати на това заседание, а защото в последните месеци често чета и слушам изказвания, свързани със Северозападния район, в които се изброяват не пет, както е записано в нормативните документи, а три области – Видин, Враца и Монтана. Случват се събития, макар те да имат само пиар ефект, в които се обсъждат проблеми на този Северозапад, и отново се говори само за тези три области – Видин, Враца и Монтана. Нещо повече – това влезе дори в едно писмо от официалната кореспонденция към Областен управител Ловеч и това преля чашата. Да не би, уважаеми колеги, да има приет закон, който да е променил регионалното разделение на страната и само ние с областния управител на Плевен да не сме разбрали за него. Няма, нали?!

Преодоляване на изоставането в развитието на Северозападна България и останалите по-бедни региони е ключов приоритет на правителството на Бойко Борисов, за който се води целенасочена политика и това е заявявано многократно в публичното пространство. Стана ясно, че новосъздаденият Съвет по регионална политика ще подготвя и приема решения за прилагане на политики за развитие на регионите в партньорство между централната власт, органите на местно самоуправление и неправителствените организации, като тези решения са особено важни за всички области от Северозападна България. Повтарям – за всичките пет области в Северозападна България – Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Всички искаме тези програми да не останат само като един пожелателен документ, а да приключат с конкретни, реални мерки, с план за инвестиции в района, с проекти, финансирани от националния бюджет или от Оперативните програми.
По отношение на средствата от Европейските фондове и отражението им върху развитието на нашия регион се предвижда прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на Северозападния район. Въвеждане на критерии за оценка на проектите по оперативните програми, които ще дават допълнителни точки – тоест допълнителна тежест на тези проекти.
И ние от област Ловеч приветстваме всяка инициатива, прилагането на политики и добри практики, насочени към подкрепа за инвестиции и растеж в Северозападен район, като обръщаме внимание обаче, че той включва и областите Ловеч и Плевен! Колеги, областите Ловеч и Плевен са в Северозападния район още от 2008 г. и няма документ, който да променя този факт! И няма основание те да бъдат пренебрегнати или изключени от обхвата на предвидените мерки и програми. И няма основание те да бъдат пренебрегнати или изключени от участие във всеки форум, който обсъжда и решава бъдещето на този район без значение кой го организира или кой го домакинства.
Предприемането на конкретни разписани мерки е в интерес на цялото население и на отделния човек, върху проблемите на който трябва да фокусираме вниманието си – на отделния човек от област Видин, от област Враца, от областите Ловеч, Монтана и Плевен. В подготвящата се целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България не трябва да има бели петна и всички предприемани мерки трябва да са в интерес на развитието на целия регион.
И в заключение ще подчертая – екипът в Областна администрация Ловеч, който работи по проблемите на регионалното развитие, е изключително опитен, прави това от години, прави го с различни политически кабинети, прави го в отлични партньорски отношения с колегите от другите 4 областни администрация и със секретариата на Съвета за развитие. За тях, за всички жители на моята област и за мен като областен управител, е важно тук и сега да получим категоричната позиция на всички, които имат отношение по този въпрос.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/

%d блогъра харесват това: