Синдикат „Образование“ ще настоява за нова методика на финансиране на учебните заведения

Прочетено2804пъти

sindikatobrazovanie21111141Синдикат „Образование“ ще настоява за нова методика на финансиране на учебните заведения, защото със сегашната система на делегирани бюджети, основани само на броя деца и ученици, взривоопасно пада качеството на образованието, влошава се дисциплината в училище, а за интеграция и социализация на децата роми и деца със СОП трудно може да се говори.

Сега учебните заведения получават финансови средства, определени от ЕРС само въз основа на броя на учениците в училището. От техния брой зависят пряко и заплатите и на директорите, и на учителите. Тази зависимост, освен че не е европейски принцип, действа негативно върху обективното оценяване на учениците и дори върху реалното отчитане на присъствието им в клас. Затова Синдикат „Образование“ предлага на МОН и МФ нов начин на финансиране, при който да се добави нов елемент при основното финансиране на учебните звена – елемент паралелка, т.е. да има ЕРС и за паралелка. Финансирането да се формира на база 50% в зависимост от броя на учениците и 50% на база броя на паралелките и групите в учебните заведения. По този начин учебните заведения с по-малък брой деца и ученици, ще могат да повишат качеството на учебно-възпитателния процес и ще имат равни финансови възможности в сравнение с училищата с по-голям брой ученици.

Друга промяна, която предлагаме, е в правилата за разпределение на средствата по ЕРС със задължителна разпоредба да се фиксира съотношението 80% към 20% в учебните звена, където не по-малко 80% да са за заплати и допълнителни плащания, а 20% – за издръжка на учебните звена.

При въвеждане на този нов ЕРС за паралелка категорично не трябва да бъдат намалявани достигнатите бюджети на учебните звена с по-голям брой деца и ученици.

Ние от Синдикат „Образование“ предлагаме да отпадне добавката за условно постоянни разходи като неефективна.

Други важни промени в правилата за делегираните бюджети са:

  • Повишаване на ЕРС за деца със СОП трикратно, за да могат тези допълнителни финансови средства да формират интеграция и социализация на тези деца в паралелки до 20 деца и ученици;

Да се повиши ЕРС да деца от ромски произход двукратно, за да могат тези ученици да бъдат интегрирани и социализирани в групи и паралелки до 20 деца и ученици, поради ниските им резултати в училище, за да им се осигури равен шанс за по-добра реализация. От повишението на стандарта за децата от ромския етнос да се генерират средства за по-високи възнаграждения на учители и директори, работещи в тези учебни заведения с преобладаващ брой ромчета. Достигането на по-висок ЕРС за децата от ромски произход трябва да бъде категорично обвързано със законодателни промени на институциите в България, гарантиращи присъствието на тези деца и ученици в учебните заведения и ефективна финансова и административна санкция към родителите, които не осигуряват тяхното присъствие в учебните звена.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0/

%d блогъра харесват това: