Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“: ДО ЛИДЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Прочетено3015пъти

Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и българските учители посрещат с ентусиазъм извеждането като приоритет финансирането на образователната система и признаването на безспорния факт, че chinбългарското образование е най-важният залог за развитието и просперитета на България през идните години. Инвестицията в образованието дава резултат след десетки години и затова е толкова важно началото да се постави сега, защото утре ще бъде вече късно.

Приоритетното финансиране на образованието е актуална тема, главно спрягана охотно в предизборните платформи през всичките години на прехода. Синдикат „Образование“ смята и настоява партиите, които участват в управлението на държавата, да заложат и неотклонно да привеждат в действие стратегия за увеличение на средствата за образование, като те се увеличават с не по-малко от 0,5% на година и достигнат поне до 6% от БВП. Тук е важно да отбележим необходимостта от бързото достигане на тази европейска препоръка, защото след това ни очакват десетки години, в които да узрее и се види резултатът от тази инвестиция.

Синдикат „Образование“ направи задълбочен финансов анализ и установи, че системата на образованието е в трудна финансова ситуация и е по-скоро недофинансирана за многобройните реформи, които българското общество очаква, и за времето на достигане на заветните 6%, които да обезпечат реформите, е възможно и наложително образователните институции да престанат да се третират като търговски предприятия.

Ние предлагаме следните конкретни мерки, които да освободят финансови средства, които да бъдат насочени към просветното дело в страната:

1. Изработване на финансова стратегия за диференциране на ДДС за системата на образованието, което включва фиксиране на ДДС от 7% за 2018г., 5% за 2019г. и нулева ставка ДДС за 2020 година. Когато образователна институция купува или продава образователна услуга и заплаща на държавата ДДС, държавата източва бюджета на образователната система.

2.Образователните институции, стопанисвайки своите сгради, да бъдат освободени от местните данъци и такси. Общинските и държавните институции в системата на образованието да бъдат освободени законодателно от паразитната такса смет. Нека припомним, че от нея са освободени библиотеки, читалища, църкви, манастири, а училищата са игнорирани като духовни средища.

3.Институциите в системата на образованието да бъдат освободени от такси за седмичните разписания към РЗИ.

4.Синдикат „Образование“ категорично предлага и настоява да отпаднат делегираните бюджети като философия на финансиране. Вместо тях да се въведат програмни бюджети и финансиране на дейност образование. Със закон да се забрани закриването на училища и финансово да се обезпечат модерни учебни заведения, предлагащи равен шанс за всеки български ученик, независимо от неговото местоживеене.

5. Учителската заплата да бъде не по-ниска от средната брутна работна заплата за работещите в обществения сектор, която в момента е 1 112 лева. Българските учители категорично настояват не само за повишаване на своите заплати, но и за достойно комплексно финансиране на образователната система. Достойната оценка на техния труд ще доведе и до достойни резултати в обучението и възпитанието на бъдещите граждани на България, защото наистина достойни хора могат да възпитат достойни личности.

Уважаеми лидери на политически партии, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага всички промени и нови закони в системата на образованието да се случват след консенсус и подпис на представителните синдикати. Колективното трудово договаряне да започва в началото на годината и всяка година до месец април да имаме подписан нов КТД, като договореностите задължително се обезпечават от републиканския бюджет.

Българските учители очакват предизборните обещания да се превърнат в реалност, реформите в образованието да станат действителност, а грижата за децата и учениците да бъде споделена отговорност на държавата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba-7/

1 коментар

  1. “ Българските учители очакват предизборните обещания да се превърнат в реалност! „. Колко години чакат?

%d блогъра харесват това: