Синдикат „Образование“: Извеждането на финансирането на образователната система като приоритет в предизборните платформи на всички партии от прехода се оказва на практика само кухо обещание, лишено от съдържание

Прочетено678пъти

Образованието е най-важният залог за развитието и просперитета на България. Безспорен факт е, че инвестицията в образованието дава резултат след десетки години и затова е толкова важно началото да се постави сега, защото утре ще бъде вече късно.

Извеждането на финансирането на образователната система като приоритет в предизборните платформи на всички партии от прехода се оказва на практика само кухо обещание, лишено от съдържание. Синдикат „Образование“ последователно настоява партиите, които участват в управлението на държавата, да заложат и неотклонно да привеждат в действие стратегия за увеличение на средствата за образование, като те се увеличават с не по-малко от 0,5% на година и достигнат поне до 6% от БВП. Необходимо е бързото достигане на тази европейска препоръка, защото ни очакват десетки години, в които да се види резултатът от тази инвестиция.

След задълбочен финансов анализ Синдикат „Образование“ установи, че системата на образованието е недофинансирана за многобройните реформи, които българското общество очаква.

Ние предлагаме следните конкретни мерки, които да освободят финансови средства и да се насочат към просветното дело в страната:

1. Да се заложи и неотклонно да привежда в действие стратегия за увеличение на средствата за образование, като те се увеличават с не по-малко от 0,5% на година и достигнат поне до 6% от БВП.

2. Изработване на финансова стратегия за диференциране на ДДС за системата на образованието, което включва фиксиране на ДДС от 7% за 2018г., 5% за 2019г. и нулева ставка ДДС за 2020 година. Когато образователна институция купува или продава образователна услуга и заплаща на държавата ДДС, държавата източва бюджета на образователната система.

3. Образователните институции, стопанисвайки своите сгради, да бъдат освободени от местните данъци и такси. Общинските и държавните институции в системата на образованието да бъдат освободени законодателно от паразитната такса смет. Нека припомним, че от нея са освободени библиотеки, читалища, църкви, манастири, а училищата са игнорирани като духовни средища.

4. Институциите в системата на образованието да бъдат освободени от такси за седмичните разписания към РЗИ.

5. Синдикат „Образование“ категорично предлага и настоява да отпаднат делегираните бюджети като философия на финансиране. Вместо тях да се въведат програмни бюджети и финансиране на дейност образование. Със закон да се забрани закриването на училища и финансово да се обезпечат модерни учебни заведения, предлагащи равен шанс за всеки български ученик, независимо от неговото местоживеене.

6. Учителската заплата да бъде не по-ниска от средната брутна работна заплата за работещите в обществения сектор, която в момента е 1 112 лева. Българските учители категорично настояват не само за повишаване на своите заплати, но и за достойно комплексно финансиране на образователната система. Достойната оценка на техния труд ще доведе и до достойни резултати в обучението и възпитанието на бъдещите граждани на България, защото наистина достойни хора могат да възпитат достойни личности.

7. Мандатност на директорите, регламентирана в Закона;

8. Задължително назначаване на психолози и педагогически специалисти във всички учебни звена;

9. Задължителна целодневна организация на учебния процес за учениците до 7 клас и поетапно преминаване на едносменен режим на обучение за период в следващите 4 години.

10. Всички промени и нови закони в системата на образованието да се случват след консенсус и подпис на представителните синдикати.

Българските учители очакват предизборните обещания да се превърнат в реалност, реформите в образованието да станат действителност, а грижата за децата и учениците да бъде споделена отговорност на държавата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/