Синдикат „Образование“ е сериозно обезпокоен от ситуацията в 19 СУ „Елин Пелин, гр. София, по повод на хиперактивното и агресивно, според родители, поведение на деветгодишен ученик

Прочетено848пъти

Синдикат „Образование“ е сериозно обезпокоен от ситуацията в 19 СУ „Елин Пелин, гр. София, по повод на хиперактивното и агресивно, според родители, поведение на деветгодишен ученик.

В Синдиката ежеседмично пристигат сигнали от родители за агресивни ученици и за липса на механизъм в училище, който да защити ученици и учители от невъзпитано и брутално поведение на ученик, проявяващ физическо насилие над всички участници в образователния процес. В новия училищен закон на Милена Дамянова няма никакви механизми за защита от такава агресия. В същия закон няма и никакви възможности за ефективна намеса на учители и директори, които да опазят своите възпитаници. Нека припомним, че учителят или директорът, сам, без желанието или разрешението на родителя, не може да препоръча или задължи  хиперактивно дете или ученик да бъде прегледано от оторизираните медицински специалисти, за да се намери най-добрия начин  за съхраняване на  микроклимата и живота на останалите ученици и учителите.

Обемният образователен закон задължава Министерство на здравеопазването да определи в специална наредба болестите на учителите, които са опасни за учениците. В същия закон, явно съзнателно, е забравено същото министерство да посочи болестите и отклоненията на учениците, които застрашават здравето и живота на своите съученици. Синдикатът е убеден, че при липса на промяна на законовата уредба в системата на образованието в защита на деца, ученици и учители от агресия, подобни случаи ще зачестят. Синдикат „Образование“ ще предприеме инициатива към Министерство на здравеопазването за създаване на такава наредба. Освен нея Синдикатът ще предложи промяна в новия училищен закон и в ДОС за приобщаващото образование, което да даде възможност на учители и директори да имат инициатива и да разполагат с лостове за справяне с този наболял и тежък проблем, за запазят здравето и достойнството на всички участници в учебно-възпитателния процес.

Синдикатът ще препоръча на Държавната агенция за закрила на детето да бъде по-активна и своевременно да се намесва в подобни случаи, а не да изчакват 4 и повече месеци, без да е дадена препоръка или предложено съдействие за решение на казуса. За съжаление, Министерство на образованието и регионалните управления на образованието нямат механизъм, пак по вина на образователния закон, да се намесят и с решителни действия да се справят с подобни проблеми.

Синдикат „Образование“ подкрепя справедливите и вече стачни искания на учителите и директора на 19 СУ „Елин Пелин“, гр. София и ще препоръча на МОН, въпреки закона, да бъдат предприети решителни, ефективни и категорични мерки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%be-%d0%be/

%d блогъра харесват това: