„Седмица на бизнеса“ организира Областен информационен център – Ловеч

Прочетено1589пъти

oic2401131От 28 до 31 януари 2013 г. всеки ден от 14 до 17 ч. експертите на Областен информационен център – Ловеч ще предоставят актуална информация за възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013 г.

При посещението си в офиса на центъра предприемачите ще получат подробна информация за отворените към момента процедури по ОП «Конкурентносподобност», ОП «Развитие на човешките ресурси» и други общностни програми, както и за индикативните срокове и предстоящи покани за проекти през 2013 г. На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници и интернет страници на различни програми на ЕС, по които бизнесът може да получи финансиране. На посетителите ще бъдат предоставени информационни материали във връзка с актуалните възможности за кандидатстване, изисквания, срокове и др.

За допълнителна информация и записвания за участие в „Седмица на бизнеса“: Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч

 ул. „Търговска” 29, Барокови къщи

 тел 068 604 297

ел. поща: oic_lovech@eufunds.bg

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb/