апр. 26 2016

Седем проекта на НПО и инициативни комитети сe финансират по реда на Правилникa за функциониране на Общински проектен фонд

Прочетено687пъти

lovechobshtina103121В обявената конкурсна сесия за финансова подкрепа дейността на гражданските обединения и НПО на територията на Община Ловеч по реда на Раздел І. Финансиране на инициативи на НПО на Правилник за функциониране на Общински проектен фонд приет с Решение № 937/30.04.2015 г., подадени бяха 9 проектни предложения. Постъпилите предложения са на обща стойност 31 981,38 лв.

След работата на комисията, същата разгледа и одобри 7 проектни предложения, съгласно критериите за оценка на Раздел І на ПФОПФ. Проектните предложения на горепосочените сдружения и обединения одобрени за финансиране през 2016 г. са на обща стойност 18 576,58 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл.18, ал. 2, т. 7 от Раздел І. Финансиране на инициативи на НПО на Правилник за функциониране на Общински проектен фонд, приет с РОС № 937/30.04.2015 г. се публикуват резултатите от конкурсната сесия, одобрени от Кмета на Общината.

 

Кандидат     Точки Финансиране   Собствен

принос

1. Сдружение „Заедно за Къкрина“ с проект „Паметна плоча на загиналите във войните от с. Къкрина“ 70,00 т. 2500,00 лв. 935,30 лв.
2. Сдружение „Закрила – Ловеч“ с проект

„Запознай се, съхрани и предай Българските

традиции, обичаи и занаяти“

64,00 т. 1750,00 лв. 750,00 лв.
3. Сдружение Училищно настоятелство „Христо Никифоров“ гр. Ловеч с проект “Пътешествие в

света на игрите от миналото“

64,00 т. 2996,58 лв. 228,00 лв.
4. Сдружение „Мисия – Иновации – Гражданство –

МИГ“ гр. Ловеч с проект „Социални ателиета“

59,00 т. 2690,00 лв. 300,00 лв.
5. Инициативен комитет – с. Горан с проект „Бъдеще

за Горан“

58,00 т. 2724,00 лв. 1080,00 лв.
6. Сдружение „Знание“ гр. Ловеч с проект „Младежка академия за демокрация и развитие“ 55,00 т. 2916,00 лв. 900,00 лв.
7. Инициативен комитет – с. Йоглав с проект “Обезопасяване на парк за отдих и игри в центъра

на с. Йоглав“

52,00 т. 3000,00 лв.          –
8. Инициативен комитет – с. Стефаново с проект „Възстановяване на селската чешма“ 0 т.
9. Сдружение „Зона Ловеч“ с проект „Лятна

лаборатория „Здравец“

0 т.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%bf%d0%be-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc/

%d блогъра харесват това: