Сдружение „Знание” – Ловеч съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ набира участници в Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Прочетено943пъти

znanie2204141Програмата има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Подкрепата се изразява в закупуването на карти за транспорт или учебници на ученици от 8 до 12 клас, с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците:

 1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
 2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
 3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;
 4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира (само ако няма общежитие в града)
 5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Сдружение „Знание” – Ловеч или ТСА.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
 2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2016-2017 година;
 3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
 4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
  a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
  b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
  c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
 5. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.
 6. Попълнена декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на  чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

Срок за кандидатстване: до 15 юли, 2016г.

 

За повече информция: гр. Ловеч. ул.Търговска 44, офис 13, тел: 068/627 952, GSM 0896721902

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be/

%d блогъра харесват това: