Свиква се извънредно заседания на Общински съвет – Ловеч във вторник от 17 часа

Прочетено2402пъти

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква извънредно тридесет и второ заседание във вторник,  01.08.2017 г. от 17,00 часа в заседателната зала. Заседанието е на основание чл. 23, ал. 4, т. 2, от ЗМСМА, чл. 64, ал.1, във връзка с ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Свикването става по искане на две групи общински съветници, като са се подписали по 13 съветника. Трима от тях са и в двата списъка – Минчо Казанджиев, д-р Лидия Несторова и Васил Василев. 

Първата група, в която преобладават съветници от ГЕРБ, иска да се разгледа проектното предложение  „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 -2020 г.

Втората група съветници  е с искане за освобождаване членовете на Съвета на директорите на „Еко“ ЕАД в Ловеч и избиране на нови членове, както и за освобождаване членовете на Съвета на директорите на „Общински пазари- Ловеч“ ЕАД – Ловеч.

Двете искания са обединени в следния проекто-дневен ред от три точки.

  1. Кандидатстване с проектното предложение „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 -2020 г.
  2. Освобождаване, избор и определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Еко“ ЕАД в Ловеч.
  3. Освобождаване, избор и определяне на възнагражденията на членовете на членовете на Съвета на директорите на „Общински пазари- Ловеч“ ЕАД – Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/

1 коментар

  1. „Еко“ ЕАД в Ловеч.
    Павлин Иванов тъкмо влезе в ритъм и напипа правилната
    посока и искат да го свялят защо?