Свалянето на Председателя на Общински съвет Ловеч се отложи. Точката отпадна от дневния ред

Прочетено989пъти

Днес, на заседанието на Общински съвет Ловеч, при гласуването на дневния ред отпадна точка 32, която искаше предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Цолов Николов  като председател на Общински съвет-Ловеч.

С 16 гласа „За“, 11 гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“ искането за отпадане, внесено от общинския съветник Росица Маринова, бе прието. Мотивите на Росица Маринова бяха, че в искането липсва конкретика и са използвани бланкетни формулировки, които нищо не доказват.

Новият дневен ред бе приет със 17 гласа „За“, два гласа „Против“ и 8 гласа „Въздържал се“.

Преди началото на заседанието бяха обявени две благотворителни акции. Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ – Ловеч с председател Даниела Данова е организирала щанд с коледни картички, а общинският съветник Цветослава Банева предлага календари, с които се подпомага хипотерапията – лечебна физкултура, при която основно средство е общуването с конете и ездата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba/

%d блогъра харесват това: