окт. 16 2012

Рибата се вмирисва от главата!

Прочетено2241пъти

 

Данчо Заверджиев

Вчера, на заседание на ПК по правно–нормативни въпроси бе разгледано предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година,  

като се създава нова aл.5 в чл. 31. Разходите на общинския съветник във връзка с работата му в Съвета в размер на 30% от  възнаграждението на Председателя на Общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на Община Ловеч, считано от 01.11.2012г.  Сумата се предоставя  ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределянето й. Тези средства се използват за организиране на приемни,  срещи с избиратели, обучения, квалификации,  експертизи и проучвания, и други дейности, свързани с работата на общинския съветник.

Законовото основание е :

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.)

Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995г. 

Член 7  Условия за упражняване на правомощията на местно равнище          

1.  Статутът на избраните местни представители трябва да им гарантира свободно упражняване на техните правомощия.

2.  Той трябва да дава възможност за подходяща финансова компенсация за разходите, направени във връзка с упражняване на правомощията, както и при необходимост, финансова компенсация за пропуснатите ползи или възнаграждение за свършена работа и съответно социално осигуряване.

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 34.(4) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

 

Разноските  направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета и  финансова компенсация за пропуснатите ползи или възнаграждение за свършена работа са право на всеки един от 32-мата общински съветника  .

Без каквото и да е законово основание 6 /шест/ общински съветника от ПК по правно–нормативни въпроси  не приеха предложението и така лишиха от право 26 /двадесет и шест/общински съветника да изразят мнение по така направеното предложение.

Получаването на адекватно възнаграждения за работата, която общинския съветник изпълнява е в  правопропорционална зависимост на неговите  гласувания за решения на ОбС.

Доказателство за това е и последното заседание на ОбС, от което 20% от решенията бяха върнати от Областен управител като незаконосъобразни.

И докато общинските съветници получават месечно по 120-130  лв., от тях няма как да се очакват сериозни и отговорни решения за развитието на Община Ловеч.

Лошото в случая е , че самите съветници отказват да получават финансова компенсация, с което  на практика отказват  да работят за интереса на гражданите.

Рибата се вмирисва от главата, а главата на общината сте Вие уважаеми общински съветници.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Коментари

  1. fee-faw-fum каза:

    Всяка глупост има си време,
    да стане малка правда дори,
    щом овчарят може да дреме,
    а стадото да точи зъби.

%d блогъра харесват това: