РЗИ провери 20 обекта с обществено предназначение. Не са установени несъответствия с нормативната уредба

Прочетено948пъти

rzilovech2912151За периода 27.06.2016г. – 01.07.2016г. сътрудниците на Дирекция ОЗ, отдел ДЗК при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 20  проверки на обекти с обществено предназначение  (1 читалище, 7 фризьорски салона, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 оптика, 3 плувни басейна и 2 хотела в гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Угърчин, гр. Ябланица, гр. Летница и с. Крушуна. Извършена е и 1 проверка на кухня към детска градина за спазване изискванията за здравословно хранене на децата в с.Лисец, общ. Ловеч. При проверките не са установени несъответствия с нормативната уредба.

За периода са взети 4 проби вода от плувни басейни за отдих и спорт на територията на Ловешка област, които са изпитани по химични и микробиологични показатели. Всички проби съответстват на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.

За спазване забраните за тютюнопушене през седмицата са извършени общо 24 проверки в обекти за хранене и развлечение, лечебни заведения, места за настаняване, при които не са установени нарушения.

През периода е проведено едно заседание на РСКЕВН, на което са разгледани четири жалби срещу болничен лист от Директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч, Директор ТП на НОИ – В.Търново и Управителя на „Троя Стил Пласт“ ООД – Троян. Те са насочени  за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 128 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 82 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалваните Експертни решения до НЕЛК-София са 4. Обжалвани в срок са 7  болнични листи до ТЕЛК. Новосъздадените Медицински експертни досиета са 31.

Приключи тематична проверка в МБАЛ-Троян относно „Информираност на пациентите и достъпност до болничната помощ”, съвместно с Главен секретарна РЗИ-Ловеч, като не са констатирани нарушения.

Извършена е и проверка във ФСМП-Троян за м. юни 2016 г., във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването относно извършване на непрекъснат контрол по спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. Във връзка с подаден сигнал за отказ от хоспитализация на пациент със спешно състояние е извършена проверка в МБАЛ-Ловеч, ЦСМП-Ловеч и СБАЛББ-Троян, като в деня на подаване на сигнала, след консултация с пулмолог и кардиолог, пациентът е хоспитализиран в МБАЛ – Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-20-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd/