РЗИ провери басейни, гробищни паркове, хотели, магазини и други обекти с обществено предназначение

Прочетено828пъти

lekar1909121За периода 29.08.2016г. – 02.09.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  90  проверки на  обекти с обществено предназначение  – 11 самостоятелни стаи в къщи за гости, 11 фризьорски и козметични салона, 3 сауни, 13 учебни заведения, 16 гробищни паркове, 6 хотела, 4 детски градини, 2 общежития, 1 фитнес зала, 1 спортна зала, 1 игрална зала, 7 местни водоизточници, 1 транспортно средство за обществен превоз, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 обществени перални и 8 плувни басейна  в гр. Ловеч, гр. Априлци, гр. Ябланица, с. Брестница, гр. Троян, с. Бели Осъм, с. Балканец, гр. Летница, с. Александрово, с. Дойренци, с. Кърпачево, с. Крушуна, с. Стефаново, с. Малиново. При проверките не са установени нарушения на нормативната уредба.   

През седмицата са извършени и 3 проверки за спазване изискванията за здравословно хранене на организирани колективи на кухненски блокове на детска градина в гр.Угърчин и ученически лагер към УОС ЕАД гр. София, гр.Априлци, кв. Видима, с настанени деца, лишени от родителски грижи, относно здравословното хранене на децата и учениците. Не са констатирани нарушения.

Извършена е 1 проверка в лекарски кабинет на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения, който работи съобразно нормативните разпоредби. Осъществени са 5 проверки в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в гр.Луковит и гр.Угърчин, при които не са установени нарушения. Извършена е насочена проверка по жалба за нерегламентирана търговия с лекарствени продукти в лекарски кабинет в с.Галата, която е основателна. Издадена е заповед за спиране съхранението и търговията с лекарствени продукти и предстои съставяне на акт за установено административно нарушение. През седмицата няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през седмицата включва общо 91 проверки в детски и учебни заведения,  в аптеки, в лечебни заведения, в места за настаняване, в административни обекти и др. на територията на областта, при които не са установени нарушения.

През седмицата са изследвани 6 проби вода от плувни басейни от с.Патрешко, с.Б.Осъм, с.Балканец, с.Крушуна по микробиологични и физикохимични показатели и всички проби съответстват на изискванията на Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировката.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5/