мар. 01 2016

РЗИ Ловеч с проверки за спазване на нормативната уредба

Прочетено1015пъти

rzilovech2912151През изминалата седмица са извършени 35 проверки на обекти с обществено предназначение на територията на Ловешка област. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. За установени несъответствия е издадено едно предписание на обекти с обществено предназначение (хотел и закрит плувен басейн към него) за извършване на ремонтни дейности.

Извършени са и 33 проверки в лечебните заведения за извънболнична помощ са спазване условията на регистрация и 8 проверки в аптеки и дрогерии по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Установено е нарушение в една аптека на изискванията на Наредба№28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работа на аптеките, за което е издадено предписание.

През седмицата са извършени 7 проверки за спазване на утвърдените учебните разписания 2 училища от Тетевен, Зл.Панега, Орешене, Брестница, не са установени нарушения.

Извършени са общо 11 проверки за спазване изискванията за здравословно хранене в детски млечни кухни, детски ясли, ученически столове и автомати за закуски и напитки в Ловеч, Тетевен, Добревци и Златна Панега. При проверките е установено, че се спазват нормативните изисквания за осигуряване на здравословно хранене в организирани колективи, не се предлагат забранени храни.

В отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

– 8 проби води-питейни от централни водоизточници от: с.Калейца, с.Добродан, с.Дебнево, с.Дълбок дол, с.Борима, с.Старо село, с.Голяма Желязна, с.Врабево;

– 2 проби води от местни водоизточници от: с.Дълбок дол, с.Борима.

– 3 проби от плувни басейни от: с.Чифлик – хотел „Чифлика Палас Ризорт и СПА”, хотел „Фея”, вилна зона „Емил Тунев 07” ООД.

Всички проби води от централни и местни водоизточници са без отклонения по микробиологични и химични показатели съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.).

Всички проби води от плувни басейни са без отклонения по микробиологични и химични показатели съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр. 82/24.10.1975 г.).

Контролът на забраните за тютюнопушене през изминалата седмица е осъществен 2 103 обекта, от които 21 обекти за хранене и развлечения, 15 проверки в детски и учебни заведения, 32 проверки в лечебни заведения, а останалите проверки са в други закрити обществени места, при които не са установени нарушения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%80/

%d блогъра харесват това: