РЗИ Ловеч провери 4 обекта. Забраната за тютюнопушене на закрити обществени места

Прочетено824пъти

За периода 29.10.2018г. – 02.11.2018г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 77 проверки на обекти с обществено предназначение – 13 фризьорски и козметични салона, 2 обществени перални, 2 местни водоизточници, 7 гробищни паркове, 1 оптика,  50 централни водоизточника, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч, гр.Троян, с.Градежница, гр.Угърчин, гр.Тетевен, гр.Угърчин, с.Драгана, с.Радювене.

През изтеклия период са проверени 18 козметични продукта в 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.

Проверени са 6 химични вещества и смеси  в 1 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През седмицата са извършени  проверки на 4 обекта за хранене и развлечение , 3 аптеки и 5 лечебни заведения за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 6 детски заведения  – не са установени нарушения.

Извършени са още 3 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори в 3 аптеки в гр.Тетевен, без нарушения.

Извършени са и 5 планови проверки по регистрацията на  лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ в гр. Тетевен. При проверките не са констатирани нарушения.

През отчетния период е проведено 1 (едно) заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност (РСКЕВН). Разгледана е 1 (една) жалба срещу болничен лист от Управителя на „Калинел“ – ЕООД, гр. Троян. Жалбата е насочена за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) са приети и обработени 70 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях, за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано пред НЕЛК е 1 (едно) експертно решение. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 2 (два) болнични листи. Изпратени са 36 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експе

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-4-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/

%d блогъра харесват това: