РЗИ Ловеч: Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 88, 21 на 10 хиляди население

Прочетено1122пъти

За периода 05. – 09.12.2016 г. здравните инспектори са извършили общо 12 проверки, от които 2 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания в селата Глогово и Градежница, 2 проверки на бюфети в училища в гр. Ловеч и 3 проверки на ДГ за спазване на здравословното хранене на децата и учениците, като нарушения не са установени.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 37 проверки, от които 14 в обекти за хранене и развлечение, 13 в лечебни заведения и 10 в други обекти с обществено предназначение – места за настаняване, фризьорски салони, административни обекти, без установени нарушения.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 113 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 84 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани са 1 експертно решение до НЕЛК-София и 2 болнични листи до ТЕЛК. Новосъздадените медицински експертни досиета са 26.

През отчетния период определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

През изминалата седмица няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 05. 12. 2016 – 11. 12. 2016 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 15 сл. –гр. Ловеч 5 сл. ДГ „Детелина“, ДГ „Слънце; 1 сл. за с. Лисец; гр. Тетевен 6 сл. ; 3 сл. за с. Кирчево

Чревни инфекции:

  • Ротавирусен гастроентерит 1 сл. за гр. Тетевен

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 88, 21 на 10 хиляди население.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba/

%d блогъра харесват това: