РЗИ Ловеч издаде предписания на директорите на Обединено училище ”Иван Вазов”, с. Дебнево, ОУ ”Васил Левски”, с. Малиново и на ОУ Христо Ботев”, с. Румянцево

Прочетено1612пъти

За периода 26.03.2018 г. – 30.03.2018 г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха   21  проверки на обекти с обществено предназначение: (1 спортен обект, 1 концертна зала, 1 театър, 2 предприятия за производство на козметични продукти, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 детска градина, 1 местен водоизточник, 7 училища, 1 ученическо общежитие и 5 селскостопански аптеки) в гр. Ловеч, с. Български Извор, с. Румянцево, с. Златна Панега с. Брестница и с. Орешене.

На директорите на Обединено училище ”Иван Вазов”, с.Дебнево, ОУ”Васил Левски”, с. Малиново и на ОУ Христо Ботев”, с. Румянцево са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности, на основание чл.117 от Закон за здравето. За установени несъответствия е издадено предписание на директора на Драматичен театър, гр. Ловеч за извършване на необходимите ремонтни дейности на мъжката гримьорна на втори етаж и репетиционната зала на трети етаж.

Извършена е проверка в лечебно заведение за извънболнична помощ в гр. Ловеч  във връзка с непредставяне на годишен статистически отчет за дейността за 2017 г., за което ще бъде съставен  Акт за установяване на административно нарушение.

През периода  са извършени и 5 планови проверки на регистрацията на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в гр. Ловеч и гр. Луковит-без нарушения.

През изтеклия период са проверени 11 козметични продукта в 2 обекта за производство на козметични продукти в гр. Троян и гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 19 химични вещества и смеси  в 6 обекта в гр. Ловеч. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненския блок на 1 детско заведение. Проверени са и 2 ученически стола в с. Румянцево и с. Златна Панега – не са установени нарушения.

Извършен е контрол по спазване на учебните разписания, съгласно Наредба №10 в 4 училища  – ОУ с. Румянцево, ОУ с. Брестница, ОУ с. Орешене и ОУ с. Златна Панега.

През седмицата са извършени общо 18 проверки на обекти за хранене и развлечения, административни обекти и лечебни заведения на територията на община Луковит за спазване на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места – без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  116 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 89 броя експертни решения. Чрез РКМЕ е обжалвано пред НЕЛК 1 експертно решение и 2 болнични листи са обжалвани до ТЕЛК. Изпратени са 39 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.

През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, разгледани са 16  жалби срещу болнични листи от Управителя на „Калинел“ ЕООД гр. Троян и са насочени за повторна експертиза от лекарска консултативна комисия.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba/

%d блогъра харесват това: