РЗИ Ловеч е издало предписание за спиране, потвърдено със заповед за спиране експлоатацията на първия етаж на хотел „Чифлика Палас Ризорт и Спа”, с. Чифлик

Прочетено840пъти

За периода 12.03.2018г. – 16.03.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 52 проверки на обекти с обществено предназначение  (10 места за настаняване, 1 спортен обект, 1 фитнес-център, 12 фризьорски и козметични салони, 1 обществена пералня, 7 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 заведения за социални услуги за деца, 1 детска градина,  9 училища, 1 ученическо общежитие, 1 музикална школа, 1 оптика и 4 хотела) в гр. Ловеч, гр.Тетевен, с. Бабинци, гр. Априлци, гр. Ябланица, с. Чифлик, с. Рибарица.

На директора на СУ”Васил Левски”, гр. Ябланица е издадено предписание за извършване на ремонтни дейности и съставен Акт за установяване на административно нарушение за лоша текуща хигиена.

При извършена проверка на хотел „Чифлика Палас Ризорт и Спа”, с. Чифлик, Вилна зона се установи, че таванът на коридора на първия етаж е с нарушена цялост, налице са отвори, покрити с картонени листове залепени с тиксо, вследствие на течове от водопроводната инсталация, нарушена цялост и пропукване на стените и износен и захабен мокет с петна и влага по него, което представлява риск за здравето на гостите на хотела. Издадено е предписание за спиране, потвърдено със заповед за спиране експлоатацията на първия етаж на хотела. Издадено е и предписание за предприемане на задължителни хигиенни мерки.

През изтеклия период са проверени 34 козметични продукта в 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч и . Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 10 химични вещества и смеси  в 3 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненския блок на 1 детско заведение. Проверени  са и 4 ученически стола – не са установени нарушения.

През седмицата са извършени общо 15 проверки на обекти за хранене и развлечение и на 2 административни учереждения за спазване забраните за тютюнопушене – Ловеч без нарушения, в т.ч. вечерна проверка съвместно с представители на РУ на МВР-Ловеч на 4 обекта за хранене и развлечение в гр. Ловеч за спазване на забраните на чл.56 от Закон за здравето – съставени са 4 Акта за установяване на административно нарушение на физически лица за неспазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.

Извършен е контрол по спазване на учебните разписания съгласно Наредба №10 в 7 училища, без нарушения.

Извършени са 5 проверки в лечебни заведения за извънболнична помощ  за съответствие на осъществяваната дейност съгласно регистрираната.

И звършени са 8 проверки в аптеки за спазване на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконовите нормативни актове и 1 проверка за изпълнение на задължителните метрологични проверки за медицинската апаратура с измервателни функции в лечебно заведение за болнична помощ и ЦСМП, съгласно чл. 5 и чл. 44 от Закона за измерванията, без нарушения.

Извършена е 1 проверка на програмата за лечение на лица зависими от опиоиди, съвместно с комисия на Националния съвет по наркомании, при което е установено, че в практиката на „Д-р Велислава Мартинова – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика по психиатрия” ЕООД гр. Ловеч  не е изпълнена препоръката от 10.01.2018 г., на видно място достъпно за пациенти да бъде поставено новото работно време на Програмата.

За отчетният период е проведено 1 заседание на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност. Разгледани са 9 жалби срещу болнични листи от работодател и са насочени към съответните ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени от лекар – експерт 115 бр. експертни решения; приети и обработени 90 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалван е 1 болничен лист чрез РКМЕ до ТЕЛК – Ловеч и 2 броя експертни решения до НЕЛК – София, а преписките на РКМЕ са общо 25 бр. Изпратени са 38 бр. експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето,  новосъздадени МЕД – 37 броя.

За отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП – Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80/

%d блогъра харесват това: