РЗИ Ловеч даде оценка на седмичните учебни разписания за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Прочетено1060пъти

zvanec1509141За периода 26.09.2016г. – 30.09.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  38  проверки на  обекти с обществено предназначение – 2 места за настаняване, 1 читалище, 1 компютърна зала, 6 фризьорски салона, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 8 детски градини, 2 местни водоизточника,  3 училища, 1 ученически общежития, 1 школа за работа с деца,  8 гробищни парка и 3 оптики в гр. Ловеч, с. Дълбок дол,с. Борима, с. Старо село, с. Голяма Желязна, гр. Троян, с. Гложене, гр. Тетевен, с. Велчево, с. Дебнево и с. Врабево.     При проверките не са  установени несъответствия с нормативната уредба. Извършени са и 5 проверки на кухненски блокове на детски градини в гр.Ловеч, относно здравословното хранене на децата, без нарушения.

Във връзка с започване на новата учебна 2016/2017 г. РЗИ гр.Ловеч даде оценка на седмичните учебни разписания, съгласно Наредба №10/2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Всички училища на област Ловеч внесоха в срок учебните си разписания, които бяха съгласувани с изключение на разписанието на 1 основно училище, което подлежи на корекция. Училищата подлежат на контрол за спазване на съгласуваните учебни разписания през учебната година.

Извършени са 3 проверки в аптеки за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества в гр.Ловеч, гр.Угърчин и с.Бежаново, без установени нарушения. Не са констатирани нарушения и при двете проверки на ОПЛ с разрешение за продажба на лекарствени продукти в населени места, където няма аптека – в селата Лесидрен и Кирчево.

По Закона за лечебните заведения са извършени 8 проверки на ОПЛ  в гр.Ловеч и гр.Троян за спазване условията на регистрация, няма установени нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 61 проверки в обществени обекти, в детски и учебни заведения, в лечебни заведения, аптеки, административни обекти и на открити обществени места по смисъла на чл.56а от Закона за здравето на територията на областта, при които не са установени нарушения.

През седмицата са проведени 2 заседания на Регионалния съвет по експертиза на работоспособността, в който са разгледани 8 жалби срещу болнични листи, насочени за повторна експертиза от ЛКК. В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени 146 експертни решения, издадени от ТЕЛК Ловеч и ТЕЛК Троян, приети и обработени са 112 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани са в срок 3 експертни решения  до НЕЛК-София, обжалвани са 7 болнични листи до ТЕЛК. Новосъздадените медицински експертни досиета са 38.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87/