РЗИ Ловеч: Водата от чешми „Семкова чешма” и „Чешма при читалището” в с. Радювене не е годна за питейни цели

Прочетено1420пъти

За периода от 25.09.2018г. до 28.09.2018 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

а) 12 проби вода-питейна от централни водоизточници от: с. Соколово, с. Радювене, Киркова махала, с. Славщица, с. Сопот, с. Лесидрен, с. Драгана, с. Каленик, с. Катунец, с. Орляне, с. Голец, гр. Угърчин.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода-питейна съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

б) 3 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Радювене – Семкова чешма и чешма при читалището; гр. Угърчин – чешма на площад „Свобода”.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробата вода от гр. Угърчин – чешма на площад „Свобода” съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, а пробите вода от две местни чешми в с.Радювене не съответстват, както следва:

– по показатели „коли титър и микробно число” и показател „нитрати”  – „Семкова чешма” в с. Радювене ;

– по показатели „коли титър и микробно число” – чешма при читалището, с. Радювене.

За установените отклонения по показатели „коли титър и микробно число” и „нитрати” на кмета с. Радювене е издадено предписание за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от чешми „Семкова чешма” и „чешма при читалището”, с. Радювене не е годна за питейни цели.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b5/

%d блогъра харесват това: