РЗИ Ловеч: Водата в Йоглав не съответства по параметър „нитрати” на нормите. Децата до 3 год. възраст да не се използва водата за питейни цели

Прочетено1731пъти

През последната седмица в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 11 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: гр.Априлци, с. Рибарица и с. Чифлик, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Изследвана е и 1 проба вода-питейна по микробиологични и химични показатели от с.  Йоглав по жалба, като пробата вода не съответства по параметър „нитрати” – 67,7 mg/l (при норма 50,0 mg/l, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели). Издадено е предписание на „В и К Ловеч“АД за незабавно уведомяване на населението на с. Йоглав, че е препоръчително, а за деца до 3 год.възраст е задължително да не се използва водата за питейни цели. Изискано е от дружеството обследване на причините за повишените нива на нитратите и проучване на възможностите за алтернативно водоснабдяване и постигане изискванията на наредбата за качество на питейната вода.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b9%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82/

1 коментар

  1. Водата в с.Йоглав не става за пиене поне от 3 години. А от 2 години не става и за битови нужди – баня, готвене и дори пране. Както е тръгнало след 3-4 години може и за басейни да не става…