РЗИ извърши множество проверки през седмицата

Прочетено1536пъти

lekar1909121За периода 21– 25.11.2016 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха   86  проверки на  обекти с обществено предназначение  (31 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 26 водоизточника за централно водоснабдяване, 13 фризьорски салона, 4 транспортни средства, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 гробищни парка и по 1 обект – място за настаняване, обществена тоалетна, автогара, школа  за работа с деца, оптика, плувен басейн) в гр. Ловеч и гр. Троян. Не се установи несъответствие с действащата нормативна уредба.

За същия период са извършени 12 проверки на ученическите столове, бюфети и автомати за закуски и топли напитки на училища, относно здравословното хранене на учениците и 7 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания в гр.Ловеч, гр.Угърчин и селата Дерманци, Бежаново, Торос, Румянцево, Кирчево и Малиново, без установени нарушения.

Съставен е 1 акт за неспазване на предварително изготвеното седмично меню на организираното хранене на децата във филиал с.Радювене на ДГ “Детелина” гр.Ловеч.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 64 проверки в обекти за хранене и развлечение, в лечебни заведения и други обекти с обществено предназначение – места за настаняване, фризьорски салони, административни обекти, без установени нарушения. Извършена е нощна проверка на нощен бар в гр.Априлци и дискотеки в гр.Троян, съвместно с Икономическа полиция за предлагане на алкохол на лица под 18 години и тютюнопушене в закрити обществени обекти. Съставени са 3 акта за нарушения на забраната за тютюнопушене и 1 акт за липса на здравна документация на длъжностно лице.

За периода са извършени  3 проверки на лечебни заведения в гр.Ловеч по Закона за статистиката за вярно, точно и правилно попълване на първична медицинска документация и статистически образци, при които не са установени нарушения.

Извършена е 1 проверка  във ФСМП Летница, относно задълженията на лечебните заведения за болнична помощ, по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. През изминалата седмица няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Осъществена е проверка по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в аптека в гр.Ловеч. Нарушения не са констатирани.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81/