окт. 06 2015

Рекултивират старото сметище за 2 233 166,90 лева, изпълнител е „Водстрой 98“ АД

Прочетено1990пъти

dogovorrekultivaciq610151Днес, 5 октомври 2015 г. инж. Пламен Петков – изпълняващ длъжността кмет на Община Ловеч и Момчил Борисов – изпълнителен директор на „Водстрой 98“ АД подписаха договор с предмет „Закриване и рекултивация на старо градско сметище – Ловеч“.

Срокът за изпълнение на договора е 41,73 месеца и се разпределя както следва:

– Срок за изпълнение на строително монтажните работи /техническа рекултивация/ – 172 (сто седемдесет и два) дни, и започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2 и/или Образец 2а от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на акт обр. 15.

– Срок за биологична рекултивация – 36 месеца и започва да тече след приемане на техническата рекултивация.

Стойността на договора е 2 233 166,90 (Два милиона, двеста тридесет и три хиляди, сто шестдесет и шест и 0,90) лева с ДДС.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-2-233-16690-%d0%bb%d0%b5/

Коментари

 1. debelaka каза:

  Отсъствието на нормално функциониращи медии по региони е кризисен процес с изключително разрушителни последици. Това се казва в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, който беше официално представен вчера.
  Изследването, обобщено в доклада е обхванало 179 медии с интернет платформи от всички областни центрове в страната с изключение на София – град и София – област.
  Според огласените данни в доклада, липсата на независими медии в големите градове на страната е недъг, който вреди не само на публичните институции, но и се отразява тежко на икономическата активност по места.
  Основните изводи от проучването сочат, че обществените и частни национални медии са неравномерно представени в различните региони на страната.
  Така например в райони като Ловеч, Монтана, Силистра и Ямбол няма нито едно представителство на национална медия.
  Значителна част от регионалните медии не публикуват информация за собствениците и екипа си като не предлагат и ясно разписани тарифи за рекламни услуги, се казва в текста на доклада.
  В него се посочва още, че според регионалните журналисти, анкетирани в рамките на изследването, купуването на медии се утвърждава като все по-масова практика.
  По този начин местната власт си гарантира медиен комфорт, а в хода на предизборни кампании налага и желания тон. Нещо повече – част от служителите в общинските администрации имат и функциите да захранват местните медии с контролирана информация.
  Сред порочните практики, описани в доклада на Центъра за изследване на демокрацията, е и тази, към определени медии да се насочват рекламни бюджети под формата на общински обяви и поръчки за информационни кампании по оперативни програми на ЕС.
  „Големият проблем с финансирането на регионалните медии са непрозрачните процедури, твърдят експертите на центъра. Местните общински фирми се рекламират в точно определени медии, подбрани по лоялност. Друг източник са общинските съвети, които отделят стотици хиляди левове за лоялни меди“.
  Тревожни са и констатациите в раздела „Икономическа независимост“ на доклада. В него се посочва, че журналисти и мениджъри от регионални медии определят икономическото им състояние като твърде тежко. Част от тях се „спасяват“ чрез съпътстващи дейности, но това неизменно рефлектира върху качеството на създавания медиен продукт. Работещите в част от анкетираните медии са заявили, че се издържат чрез предоставяне на несвойствени услуги като ПР, поддръжка на компютърни мрежи, организиране на събития и дори търговска дейност.
  Представители на национални обществени медии са споделили пред анкетиращите екипи, че, за да изпълнят финансовите си планове са били принудени да сключват договори с общинските администрации, а след това да цензурират информация, свързана с тях.
  В доклада се препоръчва регламентирането на задължително публикуване на условията за поместване само на ясно обозначени рекламни и платени информационни текстове.

  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/10/07/2623247_centurut_za_izsledvane_na_demokraciiata_kupuvaneto_na/

%d блогъра харесват това: