Рекордни седем питания от общински съветници за заседанието на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1497пъти

С рекордните седем питания от общински съветници ще започне тридесет и седмото заседание на  Общински съвет – Ловеч, насрочено на 30 ноември (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала от Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч.

В проекто-дневния ред влиза питане на общинския съветник Цветослава Банева на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч. Данчо Заверджиев  има питане относно броя на второстепенни разпоредители с бюджет и дейности на бюджетна издръжка от бюджета на Община Ловеч и ТД с общинско участие към 15.11.2017 г., които  имат банкови сметки в „Интернешъл Асет Банк“ АД.

Доротея Цанкова има питане относно управлението на Регионална библиотека „проф. Беню Цонев“ и „Художествена галерия“-Ловеч.

Общинските съветници Кирил Гумнеров и Иван Иванов имат отделни питания за умишлено унищожени десетки дървета в с. Славяни. Валентина Янкова се интересува от готовността на Община Ловеч за посрещане на зимния сезон. Последното питане на Минчо Казанджиев е за изплатените средства от  Община Ловеч на „ЕКО“ ЕАД-Ловеч.

В проекто-дневния ред е предвидено приемане  на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“, приета с решение № 229/25.08.2016 г., изменена с решение № 367/29.03.2017 г. на Общински съвет, както и актуализация  на  капиталова  програма  на  Община  Ловеч за 2017  година.

Ще се разглежда и дофинансиране на ДСХ “Върбовка“ и ДВФУ-с. Сливек от бюджета на Община Ловеч.

Общо 33 точки са включени в проекто-дневния ред за четвъртък.

Общински съвет Ловеч Пресцентър

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a/