Ное. 28 2012

Резултатни действия с имота на Регионален исторически музей в Ловеч са направени само от областните управители на ГЕРБ

Прочетено2101пъти

Резултатни действия с имота на бул. „България” №17, ползван от Регионалния исторически музей в Ловеч, са направени само от областните управители на ГЕРБ, сочат документите на Областна администрация, се казва в писмо на Областна администрация до ловешките медии.

На 12 май 2010 г. след среща с тогавашния губернатор Николай Нанков, директорът на музея  Иван Лалев в своя докладна казва: „Дължа да ви уведомя, че голяма част от покривната конструкция е прогнила и се нуждае от подмяна. На северната страна на покрива има пропадане и съществува реална опасност за злополука от падащи предмети. Налице са условия и предпоставки за унищожаване на експонати с голяма историческа стойност. Въпреки разговорите и изпратените уведомителни писма до ръководството на община Ловеч, конкретни действия към настоящия момент не са предприети”.

На 3 юни 2010 г. в писмо до Министерство на културата /с копие до Иван Лалев/ Николай Нанков иска да се вземат мерки за ремонт на обекта, като подчертава, че собствеността е смесена – частна и държавна в лицето на културното министерство.

През септември същата година в Областна администрация е получен отговор, подписан от тогавашния зам.-министър Тодор Чобанов. В него се казва: „Със заповед на кмета на община Ловеч от 1992 г. от актовите книги за държавна собственост е отписана ¼ идеална част от двуетажна къща, актувана с горепосочения акт /№148 от 28.02.1963 г./ за държавна собственост. Министерство на културата не разполага с акт за държавна собственост, съставен след влизане в сила на Закона за държавната собственост /обн. ДВ,бр. 44/1996 г./ и не упражнява права на управление върху имота. Регионалният исторически музей е регионален културен институт – самостоятелно юридическо лице със самостоятелен бюджет като съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗКН регионалните музеи се финансират от общините, на чиято територия са седалищата им, както и от вноски, които правят в бюджетите им общините, на чиято територия регионалните музеи развиват дейност”. В заключение министерството е категорично: „…няма основание да вземе отношение по проблемите и финансирането на имот, който не е негова собственост”. За всичко това са информирани по надлежния ред и кметът на община Ловеч, и директорът на музея Иван Лалев.

След като никакви мерки не са взети от общината още през 2010 г., нова докладна се получава в областна администрация от директора на Регионалния исторически музей на 5 юни 2012 г., след пропадането на покривната конструкция. Ден по-късно Областният управител на Ловеч Ваня Събчева, наследила поста от Николай Нанков, информира кмета на общината за това, което той и без друго знае – имотът на бул. „България” №17 се ползва от Регионалния музей, а „…регионалните исторически музеи се финансират от общините, на чиято територия са седалищата им, на осн. чл. 40, ал. 2 от ЗКН”. И завършва с: „…необходимо е да подадете заявление за отписване на цитираните по-горе имоти от актовите книги за държавна собственост” /става дума за два имота, ползвани от музея/.  

След тази инициатива на областния управител заявление вече е подадено и от август т. г. сградите, ползвани от Регионалния музей в града, са деактувани и предадени в собственост на община Ловеч. Преди това областният управител лично прави оглед на помещенията и в писмо до Министерство на култура от 6 август т. г. изисква становище по отписването на имотите от актовите книги за държавна собственост и предаването им на община Ловеч, каквото искане вече е отправено и от кмета на общината.

На 29 август министър Вежди Рашидов  уведомява областния управител, че „Министерство на културата не възразява да бъде извършено деактуването на имотите на бул. „България” №17 и административната сграда в АИР „Вароша” и те да бъдат предоставени в собственост на община Ловеч”.

С действията си областните управители Николай Нанков и Ваня Събчева са изпълнили искането на директора на Регионалния музей и на кмета на община Ловеч за уреждане собствеността върху имотите, ползвани от културната институция според действащите към момента законови изисквания. Впрочем през годините са налице и значителни промени в законодателството, касаещо паметниците на културата и музеите, като действащият закон за културното наследство е в сила от април 2009 г. и именно неговите разпоредби дават основание имотът да бъде предаден на община Ловеч. И нападките на народния представител Димитър Горов са напълно неоснователни. Той обаче е прав в едно – „от 1996 до 2006 община Ловеч е получавала постоянни откази за прехвърлянето на къщата”, като пропуска да подчертае, че в периода на управление на неговото правителство въобще не са отправяни искания за решаване на казуса.

Областните управители от правителството на ГЕРБ Николай Нанков и Ваня Събчева, демонстрирайки ясна политическа воля за развитието на културната институция в града, с предприетите от тях резултатни действия дават пълна свобода на община Ловеч, което пък от своя страна би трябвало да допринесе за създаване на необходимите условия за съхраняване на богатото културно-историческо наследство на Регионалният исторически музей. И вместо от БСП да хабят толкова енергия да се оправдават, нападайки държавата, по-добре би било да я насочат към ясна визия за развитието на културния институт, и да предприемат чрез община Ловеч действия да съберат по подходящ начин цялото богато историческо наследство и го изложат за жителите и гостите на града, за развитието на туризма в региона, каквито намерения шумно декларират в последните години.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/

Коментари

 1. „Със заповед на кмета на община Ловеч от 1992 г. от актовите книги за държавна собственост е отписана ¼ идеална част от двуетажна къща, актувана с горепосочения акт /№148 от 28.02.1963 г./ за държавна собственост.”

  Изключително интересен факт !
  През последните 20 години РИМ заплащал ли наем за ¼ от идеална част имота , която не е държавна собственост ?
  Защото ако през последните 20 години РИМ е заплащал наем при наличието на десетки свободни общински имоти си е меко казано прахосване на общинска и държавна пара.
  Колко пари за платени за наем през последните 20 години – това е въпроса !

 2. JOE каза:

  Такива противоречия и абсурди отдавна не съм чел. И какво излиза:

  1. Частната собственост се появява през 1992 г. Това е 1/4 от сградата и е отписана от актовите книги за държавна собственост. Пропуснато е да се уточни, че това действие е следствие от реституция. Едновременно с това отписване от държавна собственост Министерството на културата (държавен орган) пък няма акт за собственост! Поради това не може да се намесва. Ама едновременно се отписва от държавна собственост! Що се отнася до РИМ-Ловеч надълго се обяснява как се финансира! Частната собственост пък е отдадена под наем на частна фирма, която си плаща наема на частниците.
  2. На 3 май 2010 г. г-н Нанков твърди-„собствеността е смесена – частна и държавна в лицето на културното министерство“. Не става ясно кой представлява държавния орган на областно равнище.
  3. През септември 2010 г. заместник-министъра Чобанов пък твърди „Министерство на културата не разполага с акт за държавна собственост“.
  4.На 5 юни 2012 г. г-жа Събева пак обяснява как се финансира музея и едновременно твърди „…необходимо е да подадете заявление за отписване на цитираните по-горе имоти от актовите книги за държавна собственост”. Е, ели или не е държавна собственост! Е има ли някой най-после акт за собственост!
  5. „От 1996 до 2006 Община Ловеч е получавала постоянни откази за прехвърлянето на къщата”. Е, в какъв смисъл да се прехвърли. Кое-собствеността ли. Ами тя каква е, държавна или не е държавна щом ще се прехвърля?
  6. Отказва се и се бездейства години наред. То има ли някой вече да не е наясно че няколко областни администрация правят точно това.
  7. На 29 август 2012 г. министър Рашидов не възразява „къщата да бъде деактувана и предоставена в собственост на Община Ловеч”. Е държавна или не е държавна собствеността та да се прехвърля! Е има ли най-после акт за собственост?
  8. Следва бодра декларация на загриженост за развитието на културната институция ( ще рече РИМ-Ловеч) и да му бере гайлето Община Ловеч.
  9. И кой е отсъстващия в цялата тази история. Как кой – музейните служители. Точно над техните глави е продънен и самосрутващ се покрив, падащи мазилки и течове по стените. А понеже са материално отговорни за ценни, следователно скъпи експонати, които са държавна собственост (това поне е сигурно), ежедневно се грижат за тяхното опазване и изправност. И като капак на всичко призив да се местят в поредната скапана сграда, изоставено и порутено училище в краен квартал на града. Познайте до едно, кой ги е призовал!
  Лелеее. Частната собственост от тази къща е ясна. Тя е една четвърт. „Блазе“ на простосмъртния обикновен читател, който разбира от четенето на изнесеното от областта, останалите три четвърти държавна собственост ли са или не са и актувана ли е тази собственост или не е актувана. Дано общинските служители, отговарящи за имотите, се оправят в тази „сложна“ материя.

 3. Илиян Пеевски каза:

  1. Какво означава „Губернатор“ в Р.България? В нормалните държави действително има такова управленско лице на регионално ниво, но той се избира пряко от населението. Освен това губернаторът в цивилизованите държави е с огромни правомощия по правенето и провеждането на регионална политика, някъде има функциите като нашият президент да помилва осъдени, да решава важни въпроси на регионално ниво и прочие. Тук има Областен управител, който на практика представлява министерски съвет и се назначава от него да му върши работата на регионално ниво и да следи и направлява изпълнението на решенията на МС. Ерго, Областният управител не е представител на населението в един регион, а представител на една управленска и административна структура, какъвто е МС на България.

  Областният управител в България е толкова Губернатор, колкото един трабант е болид за Формула 1.

  2. Пропуск ли е липсата на зам.областният С.Данков от неуморният труд на областната управа по въпросът за РИМ?

 4. XXL каза:

  джое последно къде сте сега???? Аз на ваше място щях да струпам едната половина от експонатите в общината а другата в област. администрация – поне ще съм спокоен че има видео наблюдение 24часа 🙂

 5. Тази вечер/след 20 часа/ кмета е спря уличното осветление по ул.П.Евтимий, Хан Крум, Оборище и още няколко малки улички в квартала. Разхождам си аз домашния любимец из тъмните сокаци на европейският градец и си мисля : Що е то РИМ и като как така в него се вписват едни музейни служители работещи с каски /както мярка за безопасност/ месеци наред ама нищо не измислям та реших да попрочета кое-как е …

  Съгласно Закона за културното наследство регионалните музеи се създават и осъществяват дейността си въз основа на предоставени от държавата или общината културни ценности, сграден фонд и се финансират от общините, на чиято територия е седалището им, като за тяхната издръжка се осигуряват целево допълнителни средства от републиканския бюджет; вноските които правят общините в бюджетите им се определят ежегодно с решение на съответните общински съвети. В административно – организационно отношение регионалните музеи се ръководят от кмета на общината. Устройството и дейността на регионалните музеи се определят с правилници приети от общинския съвет на чиято територия е седалището им.

  От 2011 г до днес поне на мен не ми е известно ОбС Ловеч да е приемал Правилник за устройство и дейността на РИМ Ловеч – нормативен акт съгласно, който РИМ – Ловеч би следвало да работи .

  Без коментар ! Как да коментирам една институция работи как, която няма правила за работата й !

  п.п. Уважаеми музейни служители, безкрайно уважавам труда Ви, но е Ваше задължение да си изготвите/като професионалисти/ и предложите правилник, който ОбС да приеме.. ако имахте правилник то нямаше да Ви пада тавана на главите..вервайте ми
  Ако сами не си помогнете, колкото и да викате „неволята” да Ви помогне, тя няма да дойде да Ви помогне !

 6. fee-faw-fum каза:

  Съгласен съм с написаното от Пеевски. Пропагандаторите, дори и най-неграмотните, все някога трябва да успеят да осмислят, че трябва да използват официалните длъжности в публичните си изяви. Ще добавя само един въпрос:
  Щом е имало резултатни действия /според заглавието/, то защо няма резултати /според случващото се през последните дни/? Чесането на езици /писането на писма/ го можем и ние, както го показваме тук, в сайта. Какви конкретно мерки са предприети за да се опази държавната собственост /сградата/ от разруха? Данчо е по-запознат, но все ми се струва, че по закон недобросъвестните собственици на сгради, чието състояние заплашва живота и здравето на гражданите, подлежат на санкции. Музеят в случая е институцията, която е грижа на общината, а сградата си е имала собственици , които да се грижат за нея.

 7. XXL каза:

  fee-faw-fum, съгласието ти с лидера на атака не е ли следствие от заявлението ти за членство в атака !???

 8. fee-faw-fum каза:

  XXL, аз комуникирам с гражданина Пеевски. Когато се появи някой партиен лидер, желателно в партиен орган, ще му мислим за заявления и членства.

 9. "Данчо е по-запознат, но все ми се струва, че по закон недобросъвестните собственици на сгради, чието състояние заплашва живота и здравето на гражданите, подлежат на санкции."

  fee-faw-fum, абсолютно си прав , че собствениците на имоти имат задължението както по закон така също и по общинска наредба да премахват за своя сметка самосрутващи се сгради, които са опасни за живота и здравето на гражданите, но…

  Както в закона за държавната собственост така също и в закона за общинската собственост няма изришно разписано задължение на собственика да си ‘извади’ акт за собственост. Община Ловеч има повече от 1000 имота доказана нейна собственост за която няма актове за собственост и от този факт не следва никакво административно наказани по закон за общината, а това важи и за държавата. Предоставянето за безвъзмездно ползване на държавни и общински имоти на правоимащи организаци съгласно горните два закона е за неповече от 10 години като в сключен договор между двете страни се определят правата и задълженията на собственика и ползвателя. Доколкото ми е известно РИМ ползва въпросния имот повече от 10 години ,а съгласно разпоредбите на Закона за собствеността, РИМ може да се обяви за собственик при определени условия, но не в това е проблема.

  Основния порблем в случая е , че няма разписан документ/ по формата на договор по ЗЗД, какъвто и да е било държавен акт или споразумение постигнато след процедура по медиация/ за правата и задълженията на собственика на имота и на ползвателя. И тъй като не са уредени тези отношения нямат никаква стойност хипотезите кой какви права и задължения има.

  Не съм адвокат на държавата, но всички отправени искания към нея за нейно задължение за поддържане на имота при условие, че има повече от 10 години ползвател на имота и то безвъзмездно – /държавата не е получила една стотинка за това , че имота и се ползва от РИМ повече от 10 години/ са меко казано несериозни.

 10. renegat каза:

  дан4о!писна ни от твоите простотии!досаден си ве4е!нау4ил си 3-закона и 2-наредби и бля-бля!не разбра ли 4е не си фактор в града,и никога няма да бъдеш!!!ходи в хотела и си пии 4ая!там поне се забавляват с твоите тапотии!

%d блогъра харесват това: