Редовното тридесет и четвърто заседание на Общинския съвет – Ловеч се свиква на 27 септември

Прочетено654пъти

Редовното тридесет и четвърто заседание на Общинския съвет – Ловеч се свиква на 27 септември, сряда, 2017 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община Ловеч, съобщи в края на днешното заседание председателят на ОбС Петър Цолов. Председателският съвет е на 14 септември (четвъртък) от 10 часа. Заседанията на постоянните комисии са на 18 и 19 септември ( понеделник и вторник), а материали се приемаха до обяд на 13 септември.

Редовното заседание на 27 септември  има проекто-дневен ред, в който отсега се виждат няколко продажби на жилищни имоти, актуализация на капиталовата програма по бюджета на Община Ловеч за 2017 г., както и отчет на изпълнение на концесионните договори. Има и четиридесет предложения за предоставяне на наследници на земеделска земя от ОПФ по КК на село Прелом, след установяване граници на имоти с признато право на възстановяване в изпълнение на ПЗР към Закона за изменение и допълнени на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0/