Редовното тридесет и второ заседание на Общинския съвет – Ловеч се свиква на 12 септември

Прочетено1406пъти

Редовното тридесет и второ заседание на Общинския съвет – Ловеч се свиква на 12 септември,вторник, 2017 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи в края на заседанието председателят на ОбС Петър Цолов. Заседанията на постоянните комисии са на 29 и 30 август, а председателският съвет е на 24 август от 16 часа. Материали се приемат до 24 август до обяд.

Редовното заседание на 27 юли завърши при удължено работно време, като прие почти всички предвидени документи. Не мина обаче  едно важно предложение – кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 -2020 г. Става дума за вида социални услуги за деца и младежи, които са разписани подробно в документа и трябва да са в комплекта, обясни вносителят Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч. Средствата са близо 900 000 лв., с които ще може да се обнови детската градина в кв. „Здравец“. Крайните срокове за предаване на проектните предложение са 3 август и 3 ноември т.г.

Против това предложение се изказаха общинските съветници Цветослава Банева и Даниела Димова –Събева, мотивирайки се, че повече грижи са необходими не за децата, а за възрастните хора, както и че общината не разполага с необходимите справки и реална информация за клиенти, услуги и прочие. Предложението на общинския съветник Цветослава Банева бе за връщане на материала и за набавяне на определен брой документи. С 16 гласа – „За“, четири гласа „Против“ и 10 гласа „Въздържал се“ предложението бе прието.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/