Регистрираните по ЗДДС земеделци задължително са облагат като еднолични търговци за 2013 г.

Прочетено1845пъти

zemedelci1202141Радосвета Коева НАП

            За 2013 г. физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължително се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец и следва да декларират доходите си от произведената селскостопанска продукция в Приложение № 2 на годишната си данъчна декларация, която трябва да подадат в срок до 30 април 2014 г.

            За 2014 г.година, те ще се облагат по този ред само, ако са го избрали с декларация, чийто срок беше до края на януари 2014 г. Тези, които не са подали такава декларация, за доходи придобити след 01. 01. 2014 г. ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно-определените разходи (60 или 40 на сто в зависимост от вида на произвежданата продукция).

            С последните промени в Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от 01.01.2014 г. се дава възможност на всички физически лица, регистрирани като земеделски производители да избират облагането на доходите им от стопанска дейност да се извършва по ред идентичен с този на едноличните търговци, независимо от регистрацията им по ЗДДС, а не както беше досега регистрираните по ЗДДС лица задължително да се облагат по този ред. Това означава, че от 2014 г. доходите и на регистрираните, и на нерегистрираните по ЗДДС земеделски производители ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако са избрали този ред на облагане.

            За .2014 г. правото на избор можеше да се упражни до 31.12.2013 г. от нерегистрираните по ЗДДС земеделски производители и до 31.01.2014 г. от регистрираните по ЗДДС.

            След 2014 г. правото на избор се упражнява от всички регистрирани земеделски производители с декларация по образец  в срок до 31 декември на предходната година.

            Веднъж избрали редът на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ, земеделците следва да го прилагат за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години. 

            Образец на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се упражнява правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, както и повече информация за облагането на доходите на земеделските производители може да се намери на сайта на приходната агенция www.nap.bg.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d0%b4%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4/

%d блогъра харесват това: