Регионалният съвет за развитие на Северозападен район проведе десетото си заседание в Ловеч

Прочетено1300пъти

Кметът на Вършец бе избран за зам.-председател

Иван Лазаров, кмет на община Вършец, бе избран за зам.-председател на Регионалния съвет за развитие на северозападен район. Това стана на десетото заседанието на съвета, проведено днес, 30 март, в заседателната зала на община Ловеч. То бе открито и ръководено от областния управител на област Ловеч и председател на РСР на СЗР Ваня Събчева.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители и на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, кметове на общини от петте области, национално представените работодателски организации и синдикати.

След проведено гласуване за зам.-председател на Съвета за периода от  1 юли до 31 декември 2012 г. единодушно бе избран Иван Лазаров – кмет на община Вършец.

Д-р арх. Петко Еврев от Национален център за териториално развитие -ЕАД представи проект на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Бяха представени и обсъдени проблемите и възможностите за развитие на областите в Северозападен район, както и идентифицираните ключови проекти в петте области за следващия програмен период 2014-2020 г.

На заседанието бяха обсъдени предложения за създаване на специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда, които да подпомагат дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

Беше определен представител на РСР на СЗР в Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда”.

Главният секретар на Областна администрация Ловеч Венцислав Гатев представи пред членовете на Съвета проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, който се реализара в момента.

Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът за изпълнение 18 месеца. Областна администрация Ловеч е водещ партньор, Общините Ловеч, Троян и Тетевен са партньори. Останалите общини на областта са целеви групи. На практика проектът на Областна администрация  Ловеч обединява всички общини. Общата цел е постигне на интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво.

Очакваните резултати от реализацията на проектната идея са актуални анализи на природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие и SWOT анализи; разработени стратегически насоки, очертани приоритети и набелязани мерки за провеждане на политики на областно и общинско ниво; изградена система за наблюдение и оценка на политиките за целите на доброто управление и вземането на правилни и навременни решения. Ще бъде направена и оценка на ресурсната обезпеченост на администрациите за изпълнението на очертаните приоритети, както и финансови рамки, на база на които ще се разработват областната стратегия и общинските планове за развитие. По този начин ще се елиминират дефицити в планирането, а именно – дефиниране на приоритети, цели и конкретни мерки “по течението”, липса на предвидени средства и несъответствия между планираното в стратегическите документи и залаганото в бюджетните прогнози на администрациите.

Водещ акцент при реализацията на проекта ще бъде активното допитване до гражданите с цел стратегическото планиране да се извършва на реална основа. 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2/