Регионална кампания на тема: «Здравословно ний умеем в нашия град да живеем», организира РЗИ Ловеч

Прочетено937пъти

cigari1403131По повод Международния ден без тютюнопушене – 24 ноември 2016, РЗИ Ловеч организира регионална кампания на тема «Здравословно ний умеем в нашия град да живеем». Кампанията обхваща периода 31 октомври – 30 ноември. Партньори на РЗИ са Община Ловеч, Регионална библиотека “Беньо Цонев” гр.Ловеч, Училища гр.Ловеч, Социални центрове гр.Ловеч.

Цели  на кампанията са повишаване на осведомеността за опасностите от тютюнопушенето, приобщаване на повече млади хора към алтернативни занимания и насърчаване и подпомагане гражданите да спрат цигарите.

Предоставяме Ви график на организираните събития:

 31 октомври – 30 ноември 2016 г.

Информационна кампания сред млади хора

  1. Провеждане на обучения с помощта на интерактивни пособия

– с ученици горен курс от средните училища и професионалните гимназии на гр. Ловеч – ППМГ, ПЕГ “Екзарх Йосиф І”, ПГИТУ, ПГМЕТ, СУ „Св. Климент Охридски”, СУ „Тодор Кирков”.

– с деца, потребители на социални услуги и персонал – ЦНСТ 1, ЦНСТ 2, ЦНСТ 3 в гр.Ловеч, ЦОП гр.Ловеч

  1. Разпространение на здравно-образователни материали сред младите хора
  2. Дискусионен клуб “За и против тютюнопушенето” – интерактивна дискусия с представители от училищата в Информационно-образователен център на РЗИ – Ловеч.

31 октомври – 30 ноември 2016 г.

Провеждане на скринингово проучване на тютюнопушенето сред ученици от гр.Ловеч. Изследване на издишвания въглероден монооксид чрез апарат Смокерлизер (в рамките на Програма за младежки дейности на Община Ловеч)

 

24 ноември 2016 г.

  1. “Училищни акции” за разпространение на здравно-образователни материали в училищата на гр.Ловеч

 

Час: 9.00 – 9.30 ч.

Място: Училища гр.Ловеч

 

  1. «Междучасие без дим», традиционна инициатива на ПЕГ «Екзарх Йосиф І» гр. Ловеч и РЗИ Ловеч.

 Час: 10.00 – 12.00 часа

Място: ПЕГ «Екзарх Йосиф І» гр. Ловеч

  1. Провеждане на безплатно измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи на обществено място на открито.

Час: 12.00 – 14.00 часа

Място: Щанд пред сградата на Регионална Библиотека гр.Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81/