Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ловеч представи анализ на дейността си за първите шест месеца

Прочетено1542пъти

dareniepojarna2605141Кратък анализ за дейността на  РДПБЗН-Ловеч през първото шестмесечие на 2016 г. :

Направление  „Държавен противопожарен контрол  и превантивна дейност“:

В изпълнение изискванията ЗМВР, през отчетния период, органите за ДПК и ПД са извършили следното:

 • комплексни проверки на обекти в експлоатация – 14 бр.
 • контролни проверки на обекти в експлоатация  – 324 бр.
 • контролни и тематични проверки на строежи – 74 бр.
 • извършени тематични проверки в обекти  935 бр.
 • изготвени и връчени разпоредителни документи на ръководители на държавни органи, организации, юридически лица и граждани за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност – 126 бр.
 • предприети мерки – връчени АУАН – 19 бр.
 • и връчени КАНПНПБ – 4 бр.
 • издадени сертификати за ПБ – 2 бр.
 • издадени становища по искане на заинтересувани лица – 41 бр.
 • участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежи – 22 бр. и участие в общински експертни съвети – 51 бр.

Съвместно с РДГ-Ловеч се извършиха проверки на 21 броя горски структури на територията на област Ловеч по изпълнение предписаните мероприятия във връзка с  изпълнението на плановете за защита на горските територии от пожари, а със служители от РУ-МВР – СПО за проверки на увеселителни заведения и за проверки на земеделска техника в началото на жътвената кампания.

Във връзка с жътвената кампанията са  издадени 59 становища за допускане на 418 единици земеделската техника  до участие в нея. До момента на територията обслужвана от РДПБЗН – Ловеч  няма възникнал пожар във връзка с жътвената кампания.

 

Превантивна дейност

През м. януари служители от РДПБЗН-Ловеч участваха в методическа среща в областна администрация – Ловеч във връзка с разработване на плановете за противодействие на тероризма.

През отчетния период в изпълнение на утвърден от областния управител график бяха проведени 7 броя щабни тренировки и едно учение на щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия и съставните части на единната спасителна система.

Служители на РДПБЗН – Ловеч участваха в подготовката и провеждането на  мероприятия по обучението и подготовката по ПБЗН на населението, както следва:

– 73 занятия с 5528 деца и ученици;

– 27 занятия с 166 работещи в системата на МОН;

– 6 занятия с 109 работещи в държавни и общинските администрации;

– 36 занятия с 306 работещи в други обекти;

– 3 занятия с 125 доброволци;

Бяха организирани и проведени общински и областен етап на ученически състезания на МПО „Млад огнеборец” и „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Успешно бе представянето на отбора от ОУ „Иван Хаджийски” Троян в турнира на МПО за купа “Свиленград 2016” през месец май – второ и пето място в отделните дисциплини и второ място в комплексното класиране.

Проведоха се общински и областен етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, в който участваха 128 деца.

 

Превантивен контрол:

За осъществяване на дейността, попадаща в обхвата на превантивния контрол, служителите от група ПКПД, самостоятелно или съвместно с други държавни контролни органи, извършиха общо 252 проверки, както следва:

– на водностопански обекти (язовири, ВЕЦ-ове, защитни диги, проводимост на участъци от речните легла и дерета) – 85 бр. проверки;

– на oбекти, осъществяващи дейност, която представлява опасност от възникване на бедствие (съхраняващи и работещи с опасни химични вещества и източници на йонизиращи лъчения) – 57 бр. проверки;

– на сгради за обществено обслужване и производствени сгради, с дейност несъздаваща опасност от възникване на бедствие – 42 бр. проверки;

– на колективни и индивидуални средства за защита – 13 бр.;

– по изпълнение на дадени предписания в предходни проверки – 55 бр.;

При тези проверки бяха съставени 213 констативни протокола и 37 констативни акта с констатирани 70 бр. нарушения, за отстраняването на които бяха дадени 70 бр. задължителни предписания .

 

Направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”:

През първото шестмесечие на 2016 г. службите за ПБЗН в област Ловеч са реагирали на 639 сигнала за произшествия, от които18 бр. са лъжливи повиквания.  Ликвидирали са 387 пожара, от които 306 са пожарите без нанесени преки материални щети, а 81 са пожарите с нанесени преки материални загуби. Службите в областта са отреагирали на 183 сигнала за оказване на техническа помощ. Извършени са 35 бр.аварйно – спасителни дейнсоти. Дадените дежурства за охрана на различни мероприятия за периода са15 бр.  При пожари през първото шестмесечие е загинал един граждани и един е пострадал. Средната интензивност на повикванията за периода е 3, 49.

 

Броят на възникналите произшествия, разпределени  по районни служби за първото шестмесечие на 2016 г. е следният:

РСПБЗН – Ловеч – 302 произшествия

РСПБЗН – Троян – 165 произшествия

РСПБЗН – Тетевен – 68 произшествия

РСПБЗН – Луковит – 58 произшествия

РСПБЗН – Ябланица – 46 произшествия

 

От разпределението на пожарите по причини за възникване на пожара е видно, че най-много са пожарите, предизвикани от неправилно ползване на отоплителни уреди – 90 бр., следвани от:

 • природни явления – 83 бр.
 • небрежност при боравене с открит огън – 38 бр.
 • късо съединение – 22 бр.
 • техническа неизправност – 17 бр.
 • умисъл – 4 бр.
 • в процес на установяване – 19 бр. и др.

 

В следствие на пожарите възникнали през първото полугодие на  2016 г. сумарно е унищожено:

 • покривна конструкция – 1446 м2
 • сгради – 155 м2 разг. площ
 • домашно имущество/брой домакинства– 17 бр.
 • опушени стени – 755 м2
 • мебели – 17 бр.
 • бяла, черна и компютърна техника – 14 бр.
 • леки автомобили – 9 бр
 • контейнери за отпадъци – 7 бр.
 • лекотоварни и товарни МПС –2 бр.
 • фургони и паянтови постройки – 3 бр.
 • масивни складове и спомагателни постройки – 70 м2 разг. площ

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81/

%d блогъра харесват това: