Реализираните нощувки в област Ловеч са 22 407 като 21 357 (95.3%) от тях са от български граждани, а 1 050 (4.7%) – от чужденци

Прочетено2193пъти

През м. октомври 2016 година в област Ловеч са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 49 с една и две звезди, 25 броя с три звезди и 4 броя с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 886, а на леглата 4 102. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намаляват с 2.5%, а на леглата в тях – с 2.9%. Спрямо октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.9%, а на леглата в тях – с 2.8%.

Реализираните нощувки в област Ловеч са 22 407 като 21 357 (95.3%) от тях са от български граждани, а 1 050 (4.7%) – от чужденци. Спрямо септември 2016 г. нощувките намаляват с 8.3%. В сравнение със същия период на предходната година през октомври 2016 г. реализираните нощувки се увеличават с 39.9%.

Заетостта на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 18.3% и намалява в сравнение с предходния месец с 1.6 процентни пункта.

Пренощувалите българи са реализирали средно по 1.7 нощувки, а чужденците са реализира средно по 2 нощувки.

Фиг.1 Реализирани нощувки в местата за настаняване

в област Ловеч по месеци

От всичките 1 050 нощувки от чужденци, 78.3% са от страни на Европейския съюз. Най-много нощувки са реализирали граждани на Франция – 11.7% от общия брой нощувки на чужденци.

Приходите от нощувки през октомври 2016 г. са 787 803 лв., като от български граждани са 740 409 лв., а от чуждите – 47 394 лева. Спрямо предходния месец приходите от нощувки общо намаляват със 7.7% – приходите от нощувки на българи намаляват с 6.0%, а тези от чужденци – с 27.7%. Спрямо октомври 2015 г., през октомври 2016 г. общите приходи от нощувки се увеличават с 38.2%, като приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 36.4%, а приходите от нощувки на чужденци – със 72.9%.

Фиг.2 Относителен дял на приходите от нощувки от българи и чужденци

в област Ловеч през октомври 2016 година

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните. В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87/