Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 252 като 16 591 (96.2%) от тях са от български граждани, а 661 (3.8%) – от чужденци

Прочетено1410пъти

Галинка Венкова, НСИ Ловеч

Фиг.1 Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Ловеч по месеци

През ноември 2016 г. в област Ловеч са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла, от които 48 с една и две звезди, 25 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 870, а на леглата 4 079. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намаляват с 1.3%, а на леглата в тях – с 0.6%. Спрямо ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 8.5%, а на леглата в тях – със 7.6%.

Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 252 като 16 591 (96.2%) от тях са от български граждани, а 661 (3.8%) – от чужденци. Спрямо октомври 2016 г. нощувките намаляват с 23.0%. В сравнение със същия период на предходната година през ноември 2016 г. реализираните нощувки се увеличават с 24.2%.

 

Приходите от нощувки през ноември 2016 г. са 617 616 лв., като от български граждани са 581 079 лв., а от чуждите – 36 537 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки намаляват с 21.6% , приходите от нощувки на българи намаляват с 21.5%, а тези от чужденци – с 22.9%. Спрямо ноември 2015 г., през ноември 2016 г. общите приходи от нощувки се увеличават със 17.6%, като приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 16.1%, а приходите от нощувки на чужденци – с 46.6%.

Фиг.2 Относителен дял на приходите от нощувки от българи и чужденци

в област Ловеч през ноември 2016 година

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните. В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-2/

%d блогъра харесват това: