Разрешиха разширяване на мюсюлманското гробище в Александрово, община Ловеч

Прочетено825пъти

По спешност като последна точка от дневния ред Общинският съвет в Ловеч прие предложението на Петър Цолов, председател на ОбС, за предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд в кадастралната карта на село Александрово за неземеделски нужди.

Причината е изчерпване на местата за извършване на погребения на мюсюлмани в селото. Молбата за разширение е от 16.10.2018 г., която е придружена с писмо от Районното мюфтийство – Плевен.

Става дума за площ от 6542 кв. метра, находяща се в западната част на поземления имот с идентификатор 00299.28.1 по кадастралната карта.

Предложението бе прието с 30 гласа „За“, един глас „Против“ и без гласове „Въздържал се“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%8e%d1%81%d1%8e%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba/