Разработва се нов туристически бранд „България”

Прочетено1467пъти

Брандът ще осигури единно позициониране и представяне на дестинация България и под-брандовете на туристически продукти и региони

Според проучванията и анализите България се възприема едностранчиво като достъпна ценова дестинация за морски туризъм.

Съгласно Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2009 – 2013, новият бранд ще представи България като целогодишна дестинация. Според екипа разработващ стратегията за бранд „България”, чуждестранните и българските туристи приемат страната основно като слънчева дестинация, идеална за морски туризъм с прекрасни дадености, предлагаща не достатъчно добра туристическа услуга.   

 Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запозна днес представители на туристическия бизнес, туристически сдружения и медии с резултатите от първата фаза на проекта „Разработване на бранд „България,  продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“. На срещата, бяха представени резултатите от маркетингови проучвания за възприятията и познатостта на България като туристическа дестинация и нагласите на потребителите спрямо местните туристически продукти, както и стратегическите насоки за предстоящото разработване на бранд „България”. Допълнително бяха споделени и обсъдени добри практики при създаването на марки за конкретни дестинации.   

Изследванията в България и в 10 чуждестранни пазара сред туристи и туроператори и тураегнти, показват недвусмислено, че България е малко позната туристическа дестинация, свързана основно с добри възможности за морски туризъм и достъпна цена. На този етап България има доста еднопластов имидж в съзнанието на чуждестранния турист, който обаче е много по-позитивен сред тези, които вече са били на почивка в България през последните 2 години. Този факт говори за висока удовлетвореност и е предпоставка за повторни посещения и лоялност към дестинацията. На второ и трето място със значително по-нисък процент на познаваемост сред чуждестранните туристи се нареждат възможностите за планински и ски туризъм, балнео и СПА, културен туризъм. Асоциациите, които буди България сред чуждестранните туристи са ниска цена, слънце, море, пясък. Значимо присъствие имат и асоциациите с красива природа. Възможностите за разглеждане на културно-исторически забележителности са слабо познати сред тази група.

В съзнанието на българския турист страната има доста по-ярко и отличимо присъствие.  Красивата природа и умереният климат, подходящ за туризъм, са най-открояващите се  характеристики. За разлика от чужденците, българите категорично свързват страната ни с богато историческо наследство.

Освен България, проучванията обхващат и 10 чуждестранни пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция и Чехия). Изследвано е мнението на 3600 чуждестранни туристи и 2200 български туристи. Проведено е и проучване сред 300 чуждестранни туроператори от 15 пазара (Великобритания, Германия, Гърция, Украйна, Русия, Сърбия, Румъния, Турция, Швеция,Чехия, Израел, Македония, Полша, САЩ и Франция) и  37 български туроператори.

На базата на проведените анализи са дефинирани четири основни конкуренти пазара на България – Гърция, Турция, Австрия и Чехия. За конкуренти по отношение на летния туризъм са определени Турция, Гърция, Хърватска, Италия и Испания, а за зимния – Австрия и Италия. Относно СПА и балнео туризма България се конкурира с Чехия.

Създадена е и оценъчна система за дефиниране на основните целеви пазари на страната, базирана на оценка на потенциала на пазара, сегашния пазарен дял на България, приходите от турист, брой нощувки и т.н. Като ключови целеви пазари са определени Германия с изключително високо ниво на приоритетност, Русия, Румъния и Великобритания. Вътрешният пазар също остава с висок приоритет, като значим източник на приходи в туризма.

 Ключови фактори за избор на дестинации сред туристите са цените, климатът, природата, възможностите за разглеждане на забележителности и чистотата. Потребителското възприятие относно сигурността на съответната дестинация също оказва влияние върху изборите на крайните клиенти.

Една от основните цели на разработване на цялостен бранд „България“ като туристическа дестинация е да бъде преодоляно еднопластовото разбиране за България, като се осигури базата за дългосрочна ефективна комуникация на бранда. Съгласно стратегическите цели за развитие на туризма в България, дестинацията ще бъде позиционирана като модерна, целогодишна дестинация, със специфичен облик и характерна национална идентичност на средата (природна, архитектурна, културна), запазени културни традиции и съхранена природа;

Експертите посочиха, че  ефективното маркетиране на бранд „България” трябва да има за цел да внуши усещане за качество на предлаганата туристическа услуга. Крайната цел е настоящото възприятие на страната като „евтина дестинация“ да се превърне в „добро съотношение между качество и цена“. Допълнително ще трябва да се развие образа на страната от „морска“ дестинация в страна, предлагаща добри възможности и в другите типове туризъм и да се формира връзка в потребителското съзнание между България и възможностите за разглеждане на забележителности.

Туристическият бранд „България“ трябва да подкрепи подобряването на конкурентоспособността на България на световните и на местния пазар и да допринесе за увеличаване на туристопотока към България, чрез създаване на устойчива емоционална връзка между дестинацията и потребителите. Очаква се новият бранд да бъде въведен през 2013 г.

Организираното събитие е част от поредицата информационни срещи за представители на туристическия бизнес и заинтересованите страни, които са част от Дейност 4 на проекта „Разработване на бранд „България“, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“. Реализирането на дейностите по организиране на срещата е възложено на „Обединение за бранд България”, избрано за изпълнител, чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/

%d блогъра харесват това: