Работна среща за задържане на децата в училище ще се проведе в Областна администрация

Прочетено842пъти

Работна среща за създаване на областно координационно звено във връзка с изпълнение на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст ще се проведе в Областна администрация Ловеч в сряда, 19 юли.

На срещата са поканени представители на Регионалното управление на образованието, Окръжна прокуратура, ОДМВР, РД “Социално подпомагане“, РЗИ, ТЗ “ГРАО“, Регионална служба по заетостта, Детска педагогическа стая и кметовете на осемте общини в областта.

Според решението на Министерски съвет за всяко населено място с училище трябва да се създават екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, те се наричат „екипи за обхват“. В срок до 31 юли се определят районите на компетентност на всеки екип, до 15 август представителите на ангажираните институции изпращат до РУО своите предложения за участници в екипите, а до 18 август началниците на РУО определят със свои заповеди ръководителите и състава на екипите. Дейността на екипите е свързана с идентифициране на децата, които не са обхванати в образователната система и предприемане на мерки за обхващането им.
Според решението на Министерски съвет Областните управители осъществяват контрол за изпълнението на Механизма на областно ниво и при искане на Началника на РУО оказват съдействие, като осъществяват координация между институциите.
Работната среща е насрочена за 11 ч. на 19 юли 2017 г. в зала 101 на Областна администрация.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/