„Първа копка“ по 34-милионният проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит“ правят утре

Прочетено1151пъти

remontvik1501141Утре е официална церемония „първа копка“ по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит“, ДБФП № DIR-51011116-C047, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Участие в церемонията ще вземат и.д. директорът на Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ в МОСВ г-н Спиридон Александров, областният управител на Област Ловеч г-н Милко Недялков, кметът на гр. Луковит г-н Иван Грънчаров, както и представители на изпълнителя на договора за инженеринг по проекта ДЗЗД „Еко Панега“.

Специален музикален поздрав към гостите на церемонията и жителите на града ще отправят децата от Народно читалище „Съзнание 1895“.

Асоцииран партньор на Община Луковит по проекта е „ВиК“ АД – гр. Ловеч. Общата стойност на проекта е 34 036 505,68 лв. Той стартира през септември 2012 г. и е с продължителност 3 години. Реализацията му е продължение на водената от Община Луковит успешна политика на дългосрочно планиране и съответства на „Плана за развитие на община Луковит за периода 2007-2013 г.”. Визията, залегнала в плана е: „Община Луковит – хармонично развита община, със съхранена природна среда, предпочитано място за живот и професионална реализация с качествена инфраструктура, достъпни социални услуги и активно участие на гражданите в нейното управление.” Главната цел на плана е постигане на стабилни и устойчиви темпове на социално-икономическо развитие, изграждане на качествена жизнена среда и осигуряване на висок стандарт на живот на населението.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-34-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/