ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2018 г.

Прочетено990пъти

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Ловеч за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч,

Кметът на Община Ловеч

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ловеч за 2018 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.01.2018 година /петък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Мнения и предложения може да подавате до 10.01.2018 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес obshtina@lovech.bg  или да ги представите лично по време на обсъждането.


Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6/