Проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч“

Прочетено3806пъти

Проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч“

Стойност на БФП – 2 129 911,10лв., в т.ч. СМР за цялостно обновяване и модернизиране на сградата – 1 682 894.92 лв. и 54 241лв. за обзавеждане и оборудване

Главната цел на  проектно предложение:

– повишаване на качеството на живот и социалното включване на маргинализираните групи, живеещи в община Ловеч.

-Подобряване на материално-техническата база на социалната инфраструктура в общината;

-Прекратяване процесите на сегрегация на населението, обитаващo социалните жилища в общината;

-Подобряване на условията за достъпна среда за хората с увреждания;

-Повишаване на енергийната ефективност и достигане клас на енергопотребление „В“ в сградата, обект на интервенция;

-Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението..

 

Резултат – изградени 48 жилища за настаняване на уязвими групи от населението, в т.ч. семейства и самотни родители, изпаднали в икономически затруднения, поради загуба на работа или жилище, самотни майки и самотни непълнолетни родители, или такива с деца с влошено здраве и увреждания, които отговарят на критериите за картотекиране и настаняване в общински социални жилища.

Капацитетът на социалните жилища е 151 лица, настанени в 48 апартамента, както следва 3 едностайни; 36 двустайни; 5 тристайни и 4 четиристайни.

Основните строително-монтажни работи:  основен ремонт, включващ подмяна на съществуващите електро и ВиК инсталации, изграждането на централна отоплителна инсталация с котел на пелети, соларна инсталация, довършителни работи, реализиране на мерки подобряващи енергийните й характеристики, изграждане на нова мълниезащита, пожороизвестителна инсталация, ремонт, хидро и топлоизолация на покрива. Ще се монтира нов асансьор.

В северната част на сградата ще се монтира нова външна метална стълба за евакуация, Около сградата ще се изгради нов плочник и паркинг успоредно на улицата, ще се изпълни дренаж около цялата сграда и ще се положи хидроизолация по сутеренните стени. Ще се осигури достъпна среда от плочника до входната врата на блока чрез рампа и от входната врата до нивото на партера чрез електрически платформен подемник.

Предвижда се и доставка на обзавеждане и оборудване за кухните в жилищата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89/

2 коментара

  1. Простете невежеството ми! Не схванах за какво социално включване и прекратяване процесите на сегрегация иде реч,след като ще ги „капсулираме“ на едно място тези същите – маргинализираните?.. А за това да „възнаградим“ непълнолетни родители с ново соц.жилище.. – даже не ми се говори 🙁

  2. „Уязвими групи“ синоним на бежанци ли е?