Проекто-дневният ред на 54-тото заседание на Общинския съвет в Ловеч съдържа 17 точки

Прочетено1315пъти

Проекто-дневният ред на Петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 17 точки.  Петнадесет от тях са в поканата и две точки влизат по бързата процедура. Общинските съветници се събират на 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Питане на общински съветник е водещата първа точка, питането е колко лева струва участието на Община Ловеч в изложението „Общинско Експо 2018“, което се е провело на годишната среща на местните власти.

Отчет на дейността на дейността на кметове и кметски наместници обхваща селата  Лешница, Малиново и Лисец.

Поредно обсъждане ще има на трите точки – те са връщане за ново обсъждане на решение № 835/28.09.2018 г. и  решение № 836/28.09.2018 г., обсъждане на решение № 837/28.09.2018 г. на Общински съвет – Ловеч. Докладчик е Петър Цолов – председател на Общински съвет – Ловеч.

Разрешение за участие и членство в Организация за управление на Старопланински туристически район ще се разглежда от общинските старейшини. Те ще гледат и даване на съгласие за побратимяване с Община Османгази, Република Турция, както и отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дете.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-54-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8/