май 29 2014

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено905пъти

obsnaredba2404141На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация, свиквам   ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО     ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 29 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2014 год. от 10,00 ч. в   заседателната   зала   на Община   Ловеч при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.Упълномощаване представителя на Община Ловеч за гласуване в Общото събрание на „ВиК” АД.

Докл.: Пенко Пенков –председател на постоянната комисия по

икономическа политика и евроинтеграция

2.Кандидатстване с проектно предложение по мярка 2 „Документиране на културната история”, програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

3.Определяне на СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Александрово, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ловеч и СОУ ”Панайот Пипков” гр.Ловеч за средищни училища.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

4.Определяне на ОУ ”Васил Левски” с.Малиново, Община Ловеч за „Защитено училище”.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

5. Предложение относно процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –подземна канална мрежа за оптични кабели и прилежащи съоръжения в района на бул. ”Велико Търново” и кв.5 по плана на гр.Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

6.Предложение относно процедура по допускане изработване на подробен устройствен план: план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура-подземни кабели до 20 кV от съществуващ ТП №4 до БКТП в кв.33, у.п.и. І и кабели НН от КТП до нови стълбове НН в с.Стефаново, Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

7.Определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ през стопанската 2014/2015 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

8.Молба от Васил Христов Цанков за отпускане на финансова помощ, необходима за лечение.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 

ТИХОЛ ТИХОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%82%d1%80/

%d блогъра харесват това: