февр. 09 2015

Проекто-дневен ред на Петдесет и второто заседание на Общински съвет-Ловеч

Прочетено2019пъти

obs3105131На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Петдесет и второто заседание на Общински съвет-Ловеч, на 12 февруари 2015 година (четвъртък) от 13,00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч при следния проекто-дневен ред:

  1. Приемане на бюджет на Община Ловеч за 2015 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  1. 2. Информация относно състоянието на пътно-транспортната обстановка и административно-наказателната дейност, осъществявана от сектор „Пътна полиция”-ОДМВР-Ловеч.

Докл.:Николай Недялков-началник сектор „ПП”

  1. Отчет за дейността на отдел „СКОРС” за периода 01.01.2014-31.12.2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  1. Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества-Ловеч за 2014 година.

Докл.:Пламен Петков-председател на

Общински съвет по наркотични вещества

  1. Приемане на отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  1. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда на Община Ловеч за 2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  1. Приемане на отчет за дейността по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч през 2014 година.

Докл.:Ирина Митева – председател на КПСК

  1. Приемане на годишен план за работа на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч за 2015 година.

Докл.:Ирина Митева – председател на КПСК

  1. Кандидатстване с проект „Реконструкция на ВВМ с. Малиново, Община Ловеч-ЕТАП ІІ (зони с гравитачно водоснабдяване) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  1. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура-електропроводно отклонение за захранване на обект ”Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци”.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 

 

ТИХОЛ   ТИХОЛОВ: (п)
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be/

%d блогъра харесват това: