Ное. 12 2012

Проекто-дневен ред на ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Ловеч

Прочетено1013пъти

ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински   съвет  –  Ловеч, на 13  НОЕМВРИ /вторник/ 2012 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:     

1. Питане от гражданин на основание чл. 124, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  за мандата 2011-2015 година.

2. Питане от г-жа Ценка Петрова – общински съветник  на основание чл.112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година.

3. Състояние и перспективи за развитие на образователната система в Община Ловеч.

Докл: Радослав Хитов – председател на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата.

4. Упълномощаване представителя на Община Ловеч в МБАЛ „Проф. Д-р П.Стоянов” за гласуване в Общото събрание, което ще се проведе на  23.11.2012 г.

Докл.: Пенко Пенков – председател на постоянната  комисия по икономическа политика и евроинтеграция,

           Тихол Тихолов – председател на постоянната  комисия по

                                        правно-нормативни въпроси

5. Доклад относно приемане на проект за подробен устройствен план – план – схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  – довеждащ колектор от канализационната помпена станция в кв. Продимчец до канализационен колектор „Баховско шосе”, гр. Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев –кмет на Община Ловеч

6. Отмяна на решение № 239/23.10.2012 г. на Общински съвет-Ловеч. Даване на съгласие за приемане в собственост на Община Ловеч на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи „бивше поделение № 42820 – Ловешки гарнизон” – с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната на страната.

Докл.:Минчо Казанджиев –кмет на Община Ловеч                                                                         

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА:
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: