Продължаващо обучение на Комисията по приемна грижа Проект „Приеми ме 2015“

Прочетено594пъти

Община Ловеч в качеството си на партньор по изпълнението на Проект „Приеми ме 2015“ и Доставчик – областен град в рамките на два поредни дни 25-26 октомври 2018 г. ще бъде домакин на Продължаващо обучение на Комисията по приемна грижа, сформирана към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ –Ловеч, водено от обучителя Симеон Тодоров.

В рамките на Проект „Приеми ме 2015“ е разработена програма от екип в състав на проф. Нели Петрова-Димитрова, Елка Налбантова и Даринка Янкова с подкрепата на УНИЦЕФ България и е базирана на опита на водещи доставчици на приемна грижа и с цел да подкрепи изпълнението на Проект „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20250 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд-Договор по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г.- „Приеми ме 2015”, като същата е разгледана и одобрена за използване от Консултативния експертен съвет на проект „Приеми ме 2015“.

Обучението на членовете на Комисията по приемна грижа има ключово значение за повишаване на качеството на приемната грижа по проект „Приеми ме 2015“ на АСП и развитие на компетенции, произтичащи от основните функции на комисията, а именно:

  • да проучва потребностите от социалната услуга „приемна грижа“ на областно ниво;
  • да съгласува планираните от комисиите видове и брой приемни семейства за включване в общинските програми за закрила на детето;
  • да утвърждава или отказва утвърждаването на кандидатите за приемни семейства и предлага заличаване на приемни семейства, които са вписани в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето;
  • да разглежда годишни доклади за оценка на приемните семейства
  • да организира и провежда срещи с доставчиците по чл. 4, ал. 1 относно развитието на приемната грижа.

Програмата и обучението са насочени към развитие на компетенциите на членовете на Комисията по приемна грижа.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf/