Ное. 12 2012

Програма за развитие на образователната система в община Ловеч за периода 2013-2015 г. да бъде изготвена до 31 март догодина, предлага комисията по образование

Прочетено1518пъти

Общинският съвет да възложи на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата съвместно с общинската администрация да изготви Програма за развитие на образователната система в община Ловеч за периода 2013-2015 г. Това предложение внася комисията по образование в общинския съвет, който ще проведе извънредно заседание по проблемите на образованието на 13 ноември. Срокът за представяне на програмата е 31 март 2013 г., преди разглеждането й през април идната година в общинския съвет да бъде проведено обществено обсъждане, се казва още в предложението. Програмата трябва да съдържа мерки за оптимизиране на училищната мрежа, за квалификацията на педагогическите кадри, за сигурността и безопасността на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена и за обезопасяване на районите около тях. Другите мерки касаят материално-техническата база, здравното обслужване, столовото хранене и транспорта на децата, учениците и учителите.

До това предложение на комисията се стигна след проведени три заседания – едно организационно, второ – посветено на състоянието и перспективите за развитие на детските градини, и трето – на развитието на училищната мрежа.

На заседанието на 30 октомври бе внесена информация от общинския съветник Доротея Цанкова във връзка с обсъждането на състоянието и перспективите на предучилищното възпитание. Според информацията шест са неотложните общи задачи, които стоят за решаване пред местната власт и обединените детски заведения и целодневните детски градини. Те са: преминаването на делегирани бюджети и съпътстващите подготвителни действия по въвеждането им, формиране на решение относно функционирането на групите на детските градини по селата с цел осигуряване на равен достъп до процесите на отглеждане, възпитание и обучение на децата във възраст за детска градина, живеещи там, окончателно решение за транспорта на децата, извозвани до детски градини в Ловеч, подобряване на материално-техническата база на детските заведения, храненето и здравеопазването в детските заведения.

Информация за състоянието на училищната мрежа предостави на постоянната комисия по образование на заседанието на 6 ноември общинският съветник Иво Райнов. В нея той формулира осем важни проблема на бъдещото развитие на училищното образование в община Ловеч. Според Райнов е нужен задълбочен анализ на перспективния брой ученици във всички образователни степени. Не бива да се заблуждаваме, посочва зам.-председателят на общинския съвет, че проблемите засягат единствено гимназиалния етап. Сегашното статукво, коeто вероятно може да бъде запазено в следващите 3-4 години, ще задълбочи финансовите различия между училищата и ще постави някои от тях на ръба на оцеляването. Райнов предлага още да се направи задълбочена преценка на възможностите за гарантиране на равен достъп до качествено образование на всички деца при огромните финансови и материално-технически различия между отделните училища, да се анализира квалификационното равнище на педагогическия персонал и да се дискутират възможностите за завръщане на община Ловеч към дейностите по подпомагане поддържането и надграждането на квалификацията. Другото важно е да се разгледат възможностите за финансово участие на общината в ремонта, подобряването и разширяването на материално-техническата и учебно-техническата база в училищата, да се разработи политика за бъдеща финансова и организационна подкрепа на извънкласните форми и дейности, да се създаде транспортна организация, достъпна за всички деца, независимо от избора на училище. Райнов поставя акцент и върху по-ефективното здравно обслужване на учениците по време на целия учебен процес, както и върху подобряването на столовото хранене в училищата.

По време на това заседание бе разгледан и анализът на състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на община Ловеч, внесен от кмета на общината Минчо Казанджиев (анализът в частта мрежа от детски и учебни заведения е публикуван отделно). Той бе представен от зам.-кмета Пламен Петков.

И на двете заседания на комисията по образование председателят й Радослав Хитов подчерта, че идеята е да се изготви визията на общината в тригодишна програма за развитие на образователната система, в която да бъдат включени всички етапи – детски заведения, училища, висше образование.

Решение за провеждане на извънредна сесия по проблемите на образованието общинският съвет взе през септември т. г.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd/

%d блогъра харесват това: