сеп. 16 2013

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета обсъждат общинските съветници

Прочетено1596пъти

kucheta2803122Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ловеч за периода 2013-2015 г. обсъждат общинските съветници. Тя е изготвена на основание Закона за защита на животните и в изпълнение на решение на общинския съвет от юни 2012 г. Тогава общинският съвет прие отчета за изпълнението на Програмата за намаляване популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета и възложи на кмета на общината да актуализира Програмата за периода 2013-2015 г.

Проектът на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ловеч мина на обществено обсъждане на 2 септември, във внесеното за разглеждане предложение са отразени промените и допълненията, направени на него.

Законът за защита на животните вменява на общините редица права и задължения по контрола на защитата и хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствените кучета. В текст от закона е предвидено, че общинските съвети трябва да приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и да предвидят средства за изпълнението им. Общинските съвети и кметовете осигуряват до 31 декември 2015 г. настаняването на безстопанствените кучета в приюти, указва разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. За изпълнение на това свое задължение община Ловеч трябва да задели съответните средства за ефективно извършване на необходимите дейности, да изгради нов приют, както и да осигури прилагането на добри практики при отглеждане на кучета.

За да се реши проблемът с безстопанствените кучета, в разработената Програма се прилага единен метод по отношение намаляване популацията на кучетата във всички населени места на територията на общината. В нея се следват комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини.

Изготвянето на Програмата е необходимост до създаването на единна национална стратегия за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на всички общини в България.

В Програмата са изведени проблемите, свързани с безстопанствените кучета, направен е подробен анализ на ситуацията в момента, включващ кадрово, ресурсно и финансово обезпечаване дейността на Приюта за безстопанствени кучета на територията на община Ловеч, и данни за регистрация и контрол на домашните кучета.

В документа са посочени основните му цели – да сведе и задържи популацията на безстопанствените кучета до такова ниско ниво, при което няма да е необходимо да се унищожават здрави и социализирани животни, без да е необходимо те да бъдат настанявани в кучешки приюти. На определена територия да се създаде баланс между броя на новодошлите животни и броя на напусналите чрез естествена смърт или осиновяване.

Програмата включва конкретни мерки за справяне с проблема безстопанствени кучета – кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни; задомяване; регистрация и надзор; регистрация и контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета; провеждане на информационни и образователни кампании.

Участници в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ловеч са местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, съсловната ветеринарна организация, неправителствени организации, регионалните медии, населението на общината.

Очакваните резултати от осъществяването на Програмата са повишаване безопасността на градската среда, регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им да спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока от нежелани животни от дома към улицата, мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета, намаляване на социалното напрежение, утвърждаване на законовите критерии за третиране на кучета, ежегодно установяване и преброяване на популацията на бездомните кучета, постепенно намаляване на популацията, увеличаване броя на регистрираните домашни кучета, повишаване на постъпленията от такси за притежание на куче. Връщането на неагресивните, обработени кучета на места ще предотврати прииждането на нови необработени.

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ловеч влиза в сила след приемането й от общинския съвет. Пак общинският съвет осъществява мониторинг по изпълнението й.

Документът ще бъде гледан от постоянните комисии по здравеопазване и социални дейности, по бюджет и финанси и по устройство на територията, комунални дейности и околна среда на заседанията им на 17 и 18 септември.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd/

Коментари

  1. debelaka каза:

    Пак ли ще се обсъжда? Преди две години имаше една говорилня, шефът на Агенцията по храните и пое определени ангажименти, които така си останаха само празни приказки. Има по-важни задачи- да нарушава законите заради приятели.

  2. heros каза:

    Дъра, бъра. Заради такива Програми с НУЛЕВ резултат гражданите са взели нещата в ръцете си с нехуманни средства гусин Кмете!

  3. Emio каза:

    То убаво… Ама дека е текста на тая програма… Да бяхте поместили една връзка към сайта на общината…

%d блогъра харесват това: