Проверки на РЗИ в област Ловеч

Прочетено948пъти

rzi904141За периода 21.03.2016г. – 25.03.2016г. сътрудниците на Дирекция ОЗ, отдел ДЗК при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 53 проверки на обекти с обществено предназначение  (7 места за настаняване, 1 стадион, 2 фитнес центъра, 3 игрални зали, 20 фризьорски салони, 1 обществена пералня, 2 водоизточника за централно водоснабдяване, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 училище, 2 ученически общежития, 1 школа за работа с деца, 1 селскостопанска аптека и 6 хотела) в гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Тетевен, гр. Априлци и с. Рибарица. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

За същия период са извършени 4 проверки за спазване на утвърдените учебните разписания в училища и по 2 проверки в ученически столове и кухненските блокове в детски градини за спазване изискванията за здравословно хранене в гр.Ябланица, гр.Априлци и с.Рибарица. Установено е нарушение при спазване на седмичното разписание на учебните занятия в СОУ “Васил Левски” гр. Ябланица, за което ще бъде съставен  акт за административно нарушение.

Общо 18 са проверените обекти за хранене и развлечение на територията на градовете Ловеч, Ябланица и Априлци и с.Рибарица по спазване изискванията на Закона за здравето за забрана на тютюнопушене в закрити обществени места и за недопускане предлагане на алкохол на лица под 18 години, в т.ч. проверки по  сигнали от Сдружение “България без дим” гр. София за тютюнопушене в 2 обекта в гр.Тетевен. При проверките е установено тютюнопушене на клиент в единия от обектите – Бистро  Тетевен, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение. За спазване забраните за тютюнопушене на закрити обществени места са проверени още 26 лечебни заведения и 8 аптеки, при които не са установени нарушения.

За неизпълнение на предписани мероприятия в аптека, свързани с обявяване на информация за най-близко разположената аптека с работно време през почивните дни и неводене на дневник за температурен контрол при съхранението на лекарствени продукти, за които се изисква хладилно съхранение, ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на магистър-фармацевта в аптеката.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87/

%d блогъра харесват това: