Проведе се работна среща по реорганизация на ресурсните центрове и помощните училища

Прочетено2567пъти

ousreshta1002152По покана на областния управител д-р Мадлена Бояджиева в Областна администрация се проведе работна среща по бъдещата организация на работата в ресурсните центрове и помощните училища, съобщават от администрацията. Да разясни промените в законопроекта за предучилищното и училищно образование в нея участва народният представител Корнелия Маринова, зам.-председател на Комисията по образованието и науката.

„През последните дни настъпи развитие по въпроса, предизвикал напрежение сред вас, благодарение на бързата реакция на парламентарната комисия и проведените срещи и разговори с ваши представители. Сега е моментът да поставите всичките си въпроси и да споделите тревогите си, защото Корнелия Маринова е човекът, който може да даде най-точни отговори и да предаде вашите идеи в НС преди второ четена на законопроекта“, подчерта в уводните си думи д-р Бояджиева.

„Наистина настъпи развитие, което ние от нашата комисия смятаме, че е в правилната посока. Мина времето, когато говорихме само за интеграция на децата, за приспособяването им към училищната среда, към децата в училище, към обстановката там. Ние им дължим много повече и това е не приспособяване на децата към средата, а отчитайки потребностите им и техните нужди, индивидуалните им потребности, да направим така, че средата да се променя спрямо тях. И тук не говоря за децата само със СОП, тук говоря въобще за подкрепящото образование като такова, за общата подкрепа, която дължим всички ние като педагози на децата и вече допълнителната и специалната подкрепа, която се дължи на децата със СОП“, каза в началото на срещата народният представител.

ousreshta1002153По думите на Корнелия Маринова една група от предложения между първо и второ четене на законопроекта ще касаят именно помощните училища и ресурсните центрове.

„В законопроекта бе казано, че ресурсните центрове се преобразуват в центрове за подкрепа за личностно развитие. Последната позиция, около която се обединихме, е да имаме три нива на ресурсно подпомагане“, обясни още тя и конкретизира: „Първото ниво и най-важното ще се случва в детската градина и училището и отговорността за това ще бъде тяхна. Тези градини и училища, в които има деца със специални образователни потребности, ще получават финансирането за тях и с тези средства ще могат да назначат ресурсни учители, психолози и логопеди. Вече имаме отличен пример на модела на работа, който предлагаме, с пилотен проект в 84 училища и детски градини“, подчерта Маринова и цитира няколко аргумента за прилагането на тази подкрепа.

Създава се директна връзка между родител – ученик – ресурсен учител или психолог – педагогически екип за подкрепа – ръководство на училището, която намалява времето за контакт между всички участници в обучителния и приобщаващ процес, ресурсните учители и психолога са служители само на едно училище, обучен училищен екип е на място, създава се доверие между родители и екип и ученик, което се постига с времето и постоянния контакт, осигуряват се условия за оптимално и ефективно оползотворяване на финансовия ресурс, като се спазва принципа на делегирания бюджет.

ousreshta1002151Маринова поясни, че второ ниво на подкрепа се състои в това, че даваме възможност и на общините да открият общински центрове за подкрепа за личностно развитие. С промяната в модела всяка община, в която има деца със специални образователни потребности, ще може да открие такъв център, защото ще получава средствата за това. Те ще могат да се изразходват само за тази дейност и парите отново ще отиват за качествена и адекватна грижа за децата. С общинските центрове за подкрепа на личностното развитие ще се осъществяват и предоставят диагностика и рехабилитационна дейност, ресурсно подпомагане, педагогическа и психологическа грижа, разработка и прилагане на програми за подпомагане и обучение на семействата на деца с увреждания.

„Ако училището и детската градина нямат ресурс за това, ще се ползват специалисти от центровете за подкрепа за личностно развитие. Между първо и второ четене ще предложим промяна по отношение на трансформацията на настоящите ресурсни центрове, като по този начин ще осигурим трето ниво на подкрепа. Те ще  се запазят като държавно специализирано звено към Министъра на образованието и науката, като се разкриват с ново название съобразно новите функции –  Регионални центрове за приобщаващо образование“, подчерта още Корнелия Маринова.  Тя поясни, че те ще извършват дейностите по оценка, насочване, наблюдение, методическа подкрепа и водене на случаите на деца и ученици със специални образователни потребности в съответната административна област. Към регионалните центрове ще функционира мултидисциплинарен екип от специалисти, като броят им ще е съобразно потребностите на децата и учениците в региона. Целта на този екип е до придобиване на собствен капацитет да осигурява подкрепата на територията на тези общини, в които няма център и детските градини и училищата нямат достатъчен ресурс да осигурят необходимата грижа, както и да гарантират подкрепа от тесни специалисти.

В срещата активно участваха и началникът на регионалния инспекторат по образование Еленко Начев и старши експертът по начално образование Светла Христова, която от 2002 г. работи по въпросите на децата със специални образователни потребности. Двамата категорично подкрепиха промените в проекта закона за предучилищното и училищно образование.

Маринова се спря и на промените, касаещи помощните училища. „Законопроектът предвижда трансформирането на тези училища в центрове за подкрепа за личностно развитие. Целта е осигуряване на равен достъп до качествено образование, недопускане на дискриминация и изключване на възможности за сегрегация на децата със специални образователни потребности в обособени специални училища от интернатен тип.Промяната е важна стъпка в осигуряване правото на детето да се обучава като останалите му връстници, премахва се практика, за която страната ни е осъдена от Европейски комитет за социални права през 2008 година за дисриминация на децата с увреждания“, изтъкна тя и изнесе данни, които говорят красноречиво: „Помощните училища през учебната 2004 – 2005 г. са били 75 с общо 8459 деца, а през учебната 2014 – 2015 г. те са 47, с общ брой 3179 деца. От тях с множество увреждания, с тежки увреждания са 1728 деца. Всички останали деца, които в момента се обучават в училище, са с по-леки умствени увреждания. Намаляването на броя деца показва тенденцията за приобщаване на децата и учениците към масовите детска градина и училище“. Маринова подчерта, че в две области в страната – София област и Смолян няма помощни училища. Децата там, които са със специални образователни потребности, са приобщени в масови училища, а това означава само едно – работещ модел.

След много въпроси от страна на ресурсните учители и директорът на Помощно училище „Васил Левски“ в Ловеч Мария Лилова срещата бе закрита. В заключение Корнелия Маринова подчерта, че „текстовете, които се създават в закона, са продиктувани от практиката“. „Индивидуалността на детето е най-важното, ние искаме образованието да се развива именно в посока индивидуалността на детето“, подчерта зам.-председателят на Комисията по образование и наука.

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/

%d блогъра харесват това: