Проведе се първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие в Тетевен

Прочетено1057пъти

На втори април се състоя първото учредително заседание на Консултативния съвет за местно икономическо развитие. На тази първа среща се гласува правилникът за дейността на съвета и бяха избрани зам.-председател и секретар.

Заседанието започна с приветствие от кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева /председател на съвета/, която изтъкна, че учредяването на консултативния съвет е от съществено значение за постигане на устойчиво икономическо развитие на общината. Тя допълни, че иска един действащ и полезен съвет, който да не остане само на хартия.

Дневния ред на срещата започна с единодушното приемане на Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет за местно икономическо развитие, а след това се пристъпи към избор на заместник-председател и секретар. Емил Максимов получи зам.-председателското място, а Валентина Николаева – директор на дирекция „Специализирана администрация“, при Община Тетевен, бе избрана за секретар на съвета.

Бяха обсъдени важни и актуални теми: тенденциите на пазара на труда и мерките за заетост; общинските политики, дейности и инициативи, свързани със  стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; липсата на квалифицирана работна ръка; възможностите за партньорство и сътрудничество между бизнеса и местната власт; възможностите, перспективите и ползите от дуалното обучение и др.

На заседанието присъстваха зам.-кметът Тони Стоев, представители на местния бизнес от различни икономически сфери, представители на институции, работещи по въпросите на заетостта, директорите на двете професионални гимназии в Тетевен – НПГГСД „Сава Младенов“ – Емилия Тонева и ПГ по СЕУ – Йочка Вълчева.

Консултативния съвет за местно икономическо развитие осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

Съветът има за цел: Да подпомага дейността на местната власт в реализация на политики  за стимулиране на икономическото развитие, повишаване на заетостта и доходите на гражданите; Да предлага усъвършенстване на местната нормативната уредба, свързана с регламенти и регулаторни норми, касаещи  дейността на фирми и организации, създаващи заетост и реализиращи инвестиции на територията на общината; Да инициира и дава становище по политиките за насърчаване и подкрепа на местното предприемачество, привличане и реализиране на нови инвестиции, реализиране на инфраструктурни проекти с обществена значимост.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4/

%d блогъра харесват това: