ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ДВА ПРОЕКТА – ЗА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В КВ. „ГОЗНИЦА“ И ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА

Прочетено1341пъти

Публично общeствено обсъждане за издаване на запис на заповед по проект за изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“ се състоя на 28 юни вечерта в Заседателната зала на Общински съвет. Обсъждането бе открито от заместник-кмета на Община Ловеч Даниел Колев.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 2 129 872.31 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на ОПРР 2014-2020г. предоставя авансово плащане в размер до 745 455,31 лева, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, срещу предоставена запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 месеца след приключване на договора с управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е от 21.05.2018 г. до 21.05.2020 г. – 24 месеца.

Веднага след това се проведе публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“. Проектът е финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 939 989.18 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ.

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020г. предоставя авансово плащане в размер до 328 996,21 лева, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, срещу предоставена запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец.Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 месеца след приключване на договора с управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на договора е от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г. – 20 месеца.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b2/

1 коментар

  1. В тази снимка видимо има 6 души. Зам. кмет на Ловеч и т.н..хора от дясно на лЕво.. които.. нещо си там гледат..Някои си гледат в телефоните. Други..

%d блогъра харесват това: